415 robotvriendjes op alle Friese basisscholen

415 robotvriendjes op alle Friese basisscholen

Met volle enthousiasme werden vandaag de allereerste robotvriendjes uitgedeeld aan groep 6 van basisschool De Pionier in Leeuwarden. Sander de Rouwe, gedeputeerde provincie Fryslân, overhandigde de eerste robot van de 415 robots die zullen volgen. ,,Jullie zijn de pionier onder alle Noordelijke basisscholen die deze robot in elkaar mogen zetten.” Volgens Theun Prins, directeur YP Your Partner en projectleider Edu-Robotics is het cruciaal techniek te promoten op jonge leeftijd.

Creatief aan de slag met de robotvriendjes

,,We kunnen onze kinderen alleen hoogwaardige kwalitatieve banen bieden als bedrijven en scholen samenwerken. Met dit project realiseren we dat leerlingen creatief aan de slag gaan met techniek en op een eenvoudige manier leren samenwerken en programmeren”, zegt Theun Prins, CEO YP Your Partner.

Leerlingen kunnen hun robotvriendjes programmeren en slimmer maken

De leerlingen konden niet wachten hun nieuwe klasgenoot in elkaar te zetten, te programmeren en ermee te dansen. Kor Visscher, voorzitter Innovatiecluster Drachten, verwacht dan ook dat na dit project de andere provincies in Noord-Nederland volgen. ,,Gezamenlijk met de scholen kunnen we ervoor zorgen dat deze robot met bijbehorend lesprogramma een permanente plek krijgt in de leerlijn ‘Computational Thinking’. Hierdoor krijgt techniek een essentiële rol in scholen.” ,,Het lespakket dat rondom de zelfbouwrobot gemaakt is, stimuleert inzicht in eigen kunnen. De leerlingen kunnen de robot slimmer maken door hem of haar te programmeren. Een belangrijke vaardigheid voor toekomstige – nog onbekende – banen”, benadrukte Prins.

Project Edu-Robotics

Met het project Edu-Robotics krijgen 415 basisscholen in Fryslân een robot die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino ‘hart’-processor te besturen en te programmeren is. Elke school krijgt er een lespakket bij inclusief de ondersteuning in de les van een MBO of HBO school. Daarnaast is er een werkgroep opgestart om de edu-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. Het project is 30 maart officieel gestart. In drie shifts worden de robots over alle Friese basisscholen verdeeld. Eén shift voor de zomer en twee shifts erna, totdat alle 415 scholen hun eigen edu-robot hebben. Begin 2018 organiseert het Innovatiecluster Drachten een groot event om alle scholen met hun Edu-Roboticsrobot bij elkaar te brengen. Hier kunnen de kinderen laten zien wat ze hun eigen robot geleerd hebben.

Meer informatie over het project: www.edu-robotics.nl


Wat is C.A.R.S ?

C.A.R.S is een Worldwide Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl