Afvalzorg en YP Your Partner zorgen samen voor groene energie

Afvalzorg en YP Your Partner zorgen samen voor groene energie

Afvalzorg gebruikt groene energie welke is onttrokken van een stortlocatie. Het stortgas wat van deze locatie vrijkomt wordt gebruikt om water te verwarmen. Het hoofdkantoor en het naastgelegen glastuinbedrijf worden op deze manier voorzien van een groene energiebron. Maar om een constante aanvoer en goede kwaliteit van het stortgas te garanderen heeft Afvalzorg de hulp ingeroepen van YP. C.A.R.S houdt namelijk de processen goed in de gaten en geeft Afvalzorg de handvaten om hun groene energie goed te beheren en monitoren.

Groene energie managen in een handomdraai

Om inzicht en invloed te hebben op de processen, beheert en bedient Afvalzorg meerdere milieutechnische installaties met het C.A.R.S beheersysteem. C.A.R.S verzamelt gegevens uit onder andere debietstanden, druk- en temperatuurmeters. Daarnaast krijgt Afvalzorg storingsmeldingen en kunnen beheerders de installaties direct op afstand bedienen. Echt een oplossing waar de beheerders niet meer zonder zou willen en kunnen.

Garanderen van kwaliteit

Het resultaat van de samenwerking is een constante aanvoer van kwalitatief goed gas. Dit wordt omgezet in warm water dat zorgt voor een prettige werkomgeving voor het hoofdkantoor van Afvalzorg én de bromelia’s van Corn. Bak kunnen perfect groeien. Een win-winsituatie die goed past binnen het beleid van Afvalzorg, het glastuinbedrijf en YP Your Partner om duurzaam te ondernemen.