C.A.R.S communiceert via LoRa met Internet of Things

Naast de traditionele communicatieverbindingen maakt YP Your Partner nu ook gebruik van het LoRa-netwerk van KPN. ,,Behoorlijk lage kostprijs, energiezuinig en landelijke dekking waren belangrijke beweegredenen voor YP Your Partner om LoRa operationeel te krijgen onder C.A.R.S”, legt Wieger Prins, Manager Engineering van YP Your Partner, uit.

C.A.R.S communiceert via LoRa met Internet of Things
LoRa is een telecommunicatienetwerk die kleine hoeveelheden informatie uitwisselt tussen installaties, objecten en systemen bij een ultralaag batterijverbruik. Bij verschillende gemeenten past YP Your Partner deze nieuwe technologie toe voor drukrioleringen. ,,Het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S haalt via LoRa waardevolle data uit niveaumetingen, grond- en wateroppervlakte. Aangezien LoRa gebruikmaakt van lage frequentiegolven is het goed toepasbaar voor drukriolering”, vertelt heer Prins.

Goedkope connectiviteit van Internet of Things

Naast drukriolering is LoRa ook goed toepasbaar voor informatie-uitwisseling tussen objecten en systemen in de openbare infrastructuur, waaronder openbare verlichting. YP Your Partner maakt dan ook gebruik van LoRa als een goedkoop en betrouwbaar netwerk voor ‘Internet of Things’ (IoT). ,,Door gebruik te maken van LoRa zijn onze C.A.R.S-gebruikers verzekerd van betrouwbare data uit hun objecten, maar met lagere communicatiekosten in vergelijking met traditionele communicatieverbindingen”, zegt Wieger.

Wilt u meer informatie ontvangen over C.A.R.S-communicatie via LoRa?
Wieger Prins is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer: 0512 589 842.