Kunstmatige Intelligentie; zelflerend, intelligent, snel en kosteneffectief

Kunstmatige Intelligentie in samenwerking met Hanze hogeschool
Kunstmatige Intelligentie in samenwerking met Hanze hogeschool op naar de toekomst

Kunstmatige Intelligentie; zelflerend, intelligent, snel en kosten efficiënt

Binnen een Duits-Nederlands samenwerkingsverband werkt YP Your Partner in nauw overleg met de Hanze University of Applied Sciences (Groningen) aan het ‘KI-Agil Project’.

Een praktische voortzetting van eerdere studies om kunstmatige intelligentie binnen MKB bedrijven een maatschappelijke positie te geven. Heinrich Wörtche – als lector verbonden aan het project – en projectleider Yoke Bruining sturen met hun collega’s en Hbo-studenten de processen aan en doen daarbij een inhoudelijk beroep op de expertise van YP Your Partner. Waarbij de specifieke taak voor YP is weggelegd in het leveren van Big Data, de haast onbegrensde hoeveelheid gegevens die 24/7 door de C.A.R.S systemen in Nederland verzameld worden.

Dhr Wörtche: ‘Werken met YP Your Partner op het gebied van KI is een positieve en stimulerende ervaring voor mijn collega’s en mij en geeft ons veel nieuwe kennis en energie voor ons toekomstige werk’.

Heinrich Wörtche

Proffessor, Hanzehogeschool Groningen & Eindhoven University of Technology

Kunstmatige intelligentie. De kansen zijn groot. De weerstand moet overwonnen worden.

Zelflerende processen zijn relatief nieuw. En nieuw roept nou eenmaal vraagtekens en vaak weerstand op. En hoe zit het met de ethische kant, de privacy, beveiliging, transparantie…? KI heeft ongetwijfeld een enorme maatschappelijke impact. Hoe gaan we daar met elkaar mee om?

Het KI-Agil* project kiest in dit geval voor de praktijk; ‘the proof of the pudding is in the eating’. Door in de Nederlands-Duitse grensstreek een tiental MKB bedrijven in het project te betrekken, worden de voordelen van KI al snel duidelijk. Bovendien kan aangetoond worden dat de ethische aspecten volledig gewaarborgd zijn (en blijven). Het KI-Agil project jaagt als het ware de denkbeeldige beren van het pad en laat de voordelen ervan direct in de praktijk zien.

De input van YP Your Partner; een hoeveelheid aan data waar algoritmes op kunnen worden bepaald, vormt de energie voor de verdere uitwerking van het project. Bovendien is het – in alle bescheidenheid – een mooi visitekaartje voor de kennis die het noorden van Nederland de wereld op gebied van AI te vertellen heeft. De techniek staat hier op een zeer hoog niveau en van heinde en verre wordt de ontwikkeling met argusogen gevolgd.

 

*Agile = Een manier van werken, organiseren en denken. Tevredenheid van de klant staat voorop en er wordt continue feedback gehaald om verbetering door te voeren. De manier van werken is in een vast ritme en korte cyclussen van meestal één tot drie weken. Meer informatie over Agile: https://www.managementsite.nl/kennisbank/scrum-agile.

Wilt u met kunstmatige intelligentie aan de slag? Vraag YP Your Partner om advies.

C.A.R.S is een wereldwijd Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten of wij iets voor uw organisatie/installaties kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl

Onze meest recente verhalen:

YP Your Partner voorkomt Babylonische spraakverwarring

Drie Drentse gemeenten kiezen voor beheersysteem C.A.R.S van YP Your Partner
Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld kiezen voor beheersysteem C.A.R.S van YP Your Partner

YP voorkomt Babylonische spraakverwarring op IT-gebied

Begin er maar eens aan. Drie Drentse gemeenten (Noordenveld, Tynaarlo en Aa & Hunze) voeren het gezamenlijk beheer van ruim 300 gemalen in maar liefst 120 uitvoeringen, geïnstalleerd door 5 verschillende leverancier…

Dat geeft onherroepelijk problemen op het gebied van onderlinge data-uitwisseling. Tenzij de diverse gegevens op basis van het GWSW-woordenboek* tot uniforme output worden getransformeerd. Daar zijn we vanuit YP Your Partner samen met de gemeenten aan begonnen, en dat is gelukt!

Van der Galiën: “Door de data te bundelen en de installaties van de gemeenten met elkaar te vergelijken kunnen wij deze efficiënter laten draaien en voortijdig storingen elimineren.

Met de gezamenlijke hoofdpost zijn wij in staat om met dezelfde tijdsinzet de data van installaties van 3 gemeenten te verbeteren”.

Robert van der Galiën

Beheerder riolering en water, Gemeente Noordenveld

300 Gemalen communiceren voortaan in één en dezelfde taal

Ere wie ere toekomt. Robert van der Galiën en Ysbrand de Boer (Engineer bij YP Your Partner) losten het ‘Babylonische vertaalprobleem’ op. Door samen de actuele data van meer dan 5000 verschillende storingsmeldingen door te spitten, grondig te analyseren en van gemeenschappelijke en door GWSW geadviseerde omschrijvingen te voorzien, ontstond een helder beeld van de problematiek. De ‘nieuwe uniforme taal’ is vervolgens in de databases ingevoerd.

De hierdoor verkregen informatie draagt – zonder cryptisch gepuzzel – bij aan het acuut (en vaak zelfs preventief) signaleren van storingen. Een tijd winnende actie waardoor monteurs veel sneller en efficiënter kunnen werken en het probleem direct bij de kern aan te pakken is. Bovendien is de nieuwe data voorbereid op het toepassen van kunstmatige intelligente en daarmee de tijd weer een forse stap vooruit.

Robert van der Galiën was met zijn Drentse team al goed bekend met C.A.R.S telemetrie van YP Your Partner. Door deze update werken de systemen op het gebied van urgentie, type storing en doormelding daarvan feilloos met elkaar.

*GWSW-woordenboek, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft.

Uw technische producten ook in één en dezelfde taal laten communiceren?

C.A.R.S is een wereldwijd Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten of wij iets voor uw organisatie/installaties kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl

Onze meest recente verhalen:

650 Rioolgemalen van Koggenland over op C.A.R.S 8

Rioolgemaal Koggenland 650 gemalen binnen 8 weken over op C.A.R.S 8
Colin, onze data Sciëntist

Snelle toekomstbestendigheid voor >650 rioolgemalen!

De rioolgemalen zaten natuurlijk al in de planning voor de gemeente Koggenland, maar de einddatum van
de verouderde 2G-GSM aansturing kwam dit jaar wel heel snel dichterbij.

De 140 installaties, die bij elkaar ruim 650 rioolgemalen aansturen, moesten in zeer korte tijd worden omgebouwd naar de nieuwe 4G-IP norm. Noodzakelijk, omdat de provider de spreekwoordelijke stekker uit de oude netwerken zou trekken, waardoor de alarmering van de gemalen in het gedrang zou komen. Sjaak Wester, rioolbeheerder bij de gemeente Koggenland, vroeg hiervoor de firma’s Landustrie en YP Your Partner om deze aanpassingen samen uit te voeren. Landustrie voor de elektronica en YP Your Partner voor de C.A.R.S installatie, de update van de software en de telecomstructuur. Binnen 8 weken was de gehele klus afgerond en was de alarmering van de rioolgemalen overgezet op C.A.R.S 8.

“We zijn blij met de nieuwe software en de aanpassingen op het gebied van aansturing, controle, en preventieve waarschuwingen. En ook dat YP Your Partner, in samenwerking met Landustrie, het telemetriesysteem zo snel kon aanpassen en hiermee de bedrijfszekerheid voor de komende jaren weer kan worden gegarandeerd.

De geïnstalleerde software is nu eenvoudig te updaten naar nieuwe versies. Die zullen er ongetwijfeld komen, maar voorlopig heeft de gemeente Koggenland er even geen omkijken meer naar.”

Sjaak Wester

Beheerder rioolgemalen, Gemeente Koggenland

Met 4G-GSM en IP/VPN is de aansturing en controle op de rioolgemalen weer bij de tijd

De gemeente Koggenland werkt al ruim 20 jaar samen met YP Your Partner. In 1999 werd de eerste C.A.R.S installatie in gebruik genomen. De techniek daarvan is met de jaren meegegroeid naar de voormalige – nog JAVA gestuurde – 7.0 uitvoering. Deze versie heeft tot april 2021 prima gefunctioneerd. Maar tijden veranderen en software loopt daarin met grote stappen voorop. De nu geïnstalleerde, volledig webbased gestuurde 8.0 versie, heeft aanmerkelijk meer te bieden.

De installaties zijn voortaan vanuit allerlei platformen (ook mobiel) toegankelijk, terwijl de besturing op de meeste gemalen – kosten efficiënt – gelijk is gebleven. Een nieuw modem bleek in de meeste gevallen voldoende om weer helemaal upto-date te zijn.

De nieuwe apparatuur signaleert nu niet alleen veel sneller storingen, maar attendeert ook preventief op verwacht ongemak. Daar zit een enorme kostenbesparing en – belangrijker –een grotere bijdrage aan de functionaliteit en veiligheid. Door de VPN verbinding is ongewenste inbreuk bovendien tot een minimum beperkt.

C.A.R.S is een wereldwijd Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten of wij iets voor uw organisatie/installaties kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking. 

Toe aan nieuwe techniek of kunt u net als Koggenland ook wel een update gebruiken?

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl

Onze meest recente verhalen:

Wij laten Nederland niet verroesten!

YP Your Partner controleert de elektrotechniek van Van der Heide
YP Your Partner en Van der Heide beschermen haven Rotterdam

Wij laten Nederland niet verroesten!

Van der Heide is al meer dan 100 jaar expert op het gebied van elektrotechnische infrastructuren. Het beveiligen van boerderijen en schuren tegen de gevolgen van blikseminslag vormde het fundament.

Als internationaal erkend expertise- en opleidingscentrum – met zes vestigingen in Nederland – ontwikkelt Van der Heide dagelijks technieken voor de markt van morgen. Eén van die toepassingen betreft kathodische bescherming van staal- en metaalproducten tegen ongewenste corrosievorming. Een techniek die onder andere in de havens van Rotterdam voor de damwanden wordt toegepast. De wanden worden continu van minimale elektrische impulsen voorzien. Hierdoor worden de elektronen via anode omgezet in kathoden en is het staal tot wel 100 jaar beschermd.

“Ik zie het als mijn persoonlijke missie om opgedrukte stroomsystemen bij partijen onder de aandacht te brengen om te waarborgen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een milieuvriendelijke leefomgeving”.

Tenynke Hoekstra

Manager Kathodische Bescherming, Van der Heide

Van der Heide de techniek, YP Your Partner de real-time controle.

Om corrosievorming te voorkomen heeft Van der Heide twee soorten systemen. Het ‘opgedrukt stroomsysteem’(OSS), waarbij via een transformator gelijkstroom van een laag voltage door anoden over een metalen oppervlakte wordt verdeeld. En het ‘opofferingssyteem’ waarbij de anoden zich letterlijk opofferen aan het te beschermen metaal en er geen elektrische aansluiting nodig is. Beide systemen beschermen het staal, maar OSS beschermt ook het milieu. De stroom is dusdanig zwak dat het waterleven er geen enkele schade van ondervindt. Doordat het staal niet langer corrodeert, wordt voorkomen dat ‘tonnen’ metalen in het milieu terechtkomen. Daarnaast bespaart het opgedrukte stroomsysteem veel grondstoffen; de stalen wanden kunnen dunner uitgevoerd worden. Een ander bijkomend voordeel van de dunnere wanden is dat de reductie van CO2 toeneemt.

De stalen damwanden worden 24/7 op conditie en functioneren gecontroleerd. Het C.A.R.S systeem van YP Your Partner geeft op honderden punten real-time informatie over de toestand van het materiaal en de aanwezige kathodische activiteit. Al die controlepunten zijn op afstand bestuurbaar en rapporteren non-stop én preventief de eigenschappen van de damwanden. Ongewenste corrosievorming door microbiologische veranderingen wordt al in wording gesignaleerd.


Net als Van der Heide ook uw producten laten
monitoren?

C.A.R.S is een wereldwijd Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten of wij iets voor uw organisatie/installaties kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl

Onze meest recente verhalen:

Ook STERTIL kiest voor het YP-Partnership

Ook Stertil kiest voor YP
Ook Stertil Kiest voor YP

Ook STERTIL kiest voor het YP-Partnership

STERTIL is Nederlands verborgen parel in de maakindustrie en wereldmarktleider op gebied van hoogwaardige hefbruggen en laadsystemen. De ontwikkeling en productie vonden in 1961 in Kootstertille zijn oorsprong.

Het toepassingsgebied is anno nu letterlijk onbegrensd. Overal ter wereld worden deze Nederlandse producten dan ook enerzijds voor het onderhoud en reparatie van vrachtwagens, bussen en andere zware voertuigen toegepast en anderzijds voor distributiecentra en magazijnen. De hefbruggen en laadsystemen worden internationaal als hét summum in de vervoer- en transportmarkt gezien.

“Onze systemen moeten overal ter wereld feilloos werken en vaak 24/7/365. Dankzij de C.A.R.S software van YP Your Partner kunnen niet alleen onze technische mensen, maar ook onze klanten en partners  alles op afstand minutieus monitoren en storingen zelfs preventief voorkomen.”

Ulbe Bijlsma

CEO Stertil Group

Veiligheid en mondiale aansturing staan voorop

De bediening van die hefbruggen moet – waar dan ook ter wereld – betrouwbaar, veilig en eenvoudig zijn. Storingen in het systeem moeten eenvoudigweg voorkomen worden. De afdeling research en development van STERTIL werkt dan ook dag en nacht aan innovatieve en gepatenteerde oplossingen om de hefbruggen optimaal te laten functioneren voor verbeterde productiviteit en continuïteit in de werkplaatsen.

YP Your Partner wil graag deel uitmaken van een gewaarborgde continuïteit door een geavanceerd systeem te leveren. Met het product C.A.R.S is het nu mogelijk de Stertil-Koni hefbruggen altijd en overal kwalitatief op het functioneren te monitoren. Ongeacht waar ter wereld dit moet plaatsvinden: China, Japan, de Verenigde Staten of ‘om de hoek’ in Friesland. De gegevens van de hefbruggen worden dag en nacht meerdere malen per seconde geanalyseerd en online zonder vertraging naar centrale meldposten verzonden. De data die op een veilige manier worden uitgewisseld, zijn bijzonder rijk aan expliciete informatie. Daardoor is het niet alleen mogelijk om onmiddellijk, maar ook proactief in te grijpen.

STERTIL haalt door de samenwerking met YP Your Partner een fulltime procescontroleur in huis. Een partner die nooit slaapt, maar dag en nacht op scherp staat om systemen veilig en draaiend te houden.


Laat net als Stertil uw technische producten ook veilig monitoren.

C.A.R.S is een Worldwide Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl

Onze meest recente verhalen:

Onze Data Analist en Sciëntist. Magisch met cijfers

Colin, onze data Sciëntist
Colin, onze data Sciëntist

Colin Spa, onze Data Analist/Sciëntist. Magisch met cijfers!

De systemen die YP Your Partner voor haar opdrachtgevers ontwikkelt leveren steeds grotere hoeveelheden – vaak nog – ongestructureerde data op. Deze ‘Big Data’ moet uiteindelijk tot bruikbare en praktisch toepasbare informatie voor het management of controllers van een bedrijf worden omgezet. Dat is het specifieke kennisdomein van Colin Spa, sinds kort onze Data Analist/Sciëntist.

Data analyse helpt selectieve keuzes te maken

‘Data is het kapitaal van de onderneming’, wordt vaak gezegd. Maar een teveel aan data is
verstikkend voor werkprocessen. Ook YP Your Partner is in feite verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Wij maken onze producten steeds slimmer en intelligenter waardoor ze telkens meer informatie voor onze opdrachtgevers opleveren. Dat is enerzijds mooi, want daardoor is het mogelijk om processen wereldwijd pro-actief te monitoren, aan te sturen en zelfs preventief in te grijpen om storingen voor te zijn. Anderzijds moet je wel goed weten welke data in welke situatie interessant is. Dus ook: welke niet.

Het antwoord op die vraag is voor iedere opdrachtgever/partner verschillend. Maar kan wel door Colin en zijn collega’s van YP Your Partner gegeven worden. Door goed in beeld te brengen waar jouw bedrijf nu en in de toekomst behoefte aan heeft, kan de hoeveelheid Big Data gereduceerd worden tot het werkelijke toepassingsgebied. Door data ‘persoonlijk’ te maken wordt het gebruik ervan helder en transparant.

Colin gaat graag met onze partners/opdrachtgevers in overleg om complexe uitdagingen op gebied van data op te lossen; een service van YP Your Partner om samenwerkingsverbanden een extra dimensie te geven. Een data-specialisme dat niet ophoudt bij de analyses van vandaag, maar juist ook met de toepasbaarheid van al die gegevens voor de nabije en verre toekomst.


Laat uw technische producten ook veilig monitoren.

C.A.R.S is een Worldwide Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u ook weten hoe u Big Data gebruikt? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl

Onze meest recente verhalen:

Cookies op de website van YP Your Partner

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons privacy statement.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen