17 Development Goals (SDG). Wij gaan ervoor!

17 Development Goals (SDG). Wij gaan ervoor!

YP Your Partner is participant van de SDG-community, hiermee onderschrijft YP de 17 doelen (en 169 targets) die als Sustainable Development Goals (SDG) binnen de Verenigde Naties zijn benoemd. Ook Nederland doet mee om van de wereld een betere plek te maken. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen vormen een mondiaal kompas om uitdagingen op gebied van armoede, onderwijs en de klimaatcrisis met elkaar aan te pakken. YP Your Partner heeft geen directe invloed op alle doelen. Maar sommigen daarvan liggen wel op ons vakgebied. Daar gaan we dan ook 100% voor!

Onze bijdrage aan het SDG-masterplan: Schoon water

Wij monitoren de werking van installaties voor waterzuivering en dragen bij aan het hergebruik van afvalwater tot aan de meest zuivere (drinkbare)vorm. Onze controle op de kwaliteit signaleert ook chemicaliën en residuen. Daardoor kunnen illegale afvallozingen worden getraceerd en het negatieve effect daarvan op het milieu worden bestreden.

Onze bijdrage aan het SDG-masterplan: Infrastructuur

C.A.R.S onze bijdrage aan de digitale duurzame infrastructuur voor industriële innovaties. Met onze C.A.R.S producten zijn we telemetrisch in staat om technische installaties -waar dan ook ter wereld- te monitoren en te beheren. Daar is het milieu mee gediend, want fysieke aanwezigheid is niet altijd een noodzaak. De CO2 besparing op reisbewegingen is enorm.

Onze bijdrage aan het SDG-masterplan: Partnerschap

Samenwerking met gelijkgestemde partijen zet echt zoden aan de dijk. Samen bereik je meer. Zo dragen we op meerdere fronten bij aan een duurzame samenleving. Met Klimaatgroep Holland werken we in partnership aan een gezond binnenklimaat. Met Van der Heide aan corrosiebestendige damwanden in de Rotterdamse havens en met Mueller aan de langere houdbaarheid van melk, om maar eens drie van de vele voorbeelden te noemen.

De bijdrage van ons is onderdeel van het geheel. Elk onderdeel telt in onze beleving mee. Wanneer een ieder zijn steentje bijdraagt op zijn of haar vlak, kunnen de zeventien Development Goals behaald worden.

Op welke wijze draagt u bij aan de 17 development goals?

Wilt u weten of YP Your Partner een bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals van úw bedrijf kan leveren? Nodig ons dan uit voor een gesprek op partnerniveau.


Wat is C.A.R.S ?

C.A.R.S is een Worldwide Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. 

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl voor meer informatie.

Onze meest recente verhalen:

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

De voordelen van Digital Twin

De voordelen van Digital Twins

Digital Twins zie je voornamelijk in de industriële sector, maar met de vervaging van grenzen in het tijdperk van Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie en data-analyse duiken ze vaker op. Wat is Digital Twin-technologie precies en wat zijn de toepassingen?

In het kort komt een Digital Twin eigenlijk neer op een virtuele versie van een product of een installatie. Het is handig om een digitaal equivalent van een apparaat te hebben. Engineers die werken aan optimalisatie van producten en verhoging van efficiëntie kunnen zo’n virtuele kloon goed gebruiken. IoT-apparaten kunnen immers zeer complex zijn. Dan is het erg handig situaties zo levensecht mogelijk te kunnen nabootsen.

Feitelijk zijn de installaties in C.A.R.S ook eenvoudige Digital Twins. Binnen C.A.R.S helpt de virtuele versie om inzicht te krijgen in het proces dat gaande is.

Brede toepassingen

Toepassingen zijn mogelijk in allerlei sectoren, waaronder energie, transport, bouw en productie. De digitale tweelingbroertjes kunnen bijvoorbeeld helpen bij het onderhoud. Technici kunnen een uitgedachte oplossing eerst uitproberen op de virtuele versie. Daarna brengen ze de nieuwe onderhoudsmethode in de praktijk op de fysieke tweelingbroer.

Met C.A.R.S en aanvullende data-analyse kun je Digital Twins inzetten om de uitrol van het IoT te optimaliseren. Door de informatie uit de sensoren te combineren met de Digital Twin kunnen engineers achterhalen wat de best mogelijke technische verbeteringen aan installaties zijn.

Vaardigheden verfijnen

Hoe beter een digitale versie het fysieke object kan nabootsen, hoe beter er efficiëntieslagen en andere voordelen mee te behalen zijn. Veel deskundigen denken dat deze technologie de productie fundamenteel verandert. Het maken van Digital Twins met zoveel data vereist wel aanvullende vaardigheden van de engineers, zoals expertise in machine learning, kunstmatige intelligentie en andere datawetenschappen.

Opkomst Digital Twin

De term Digital Twin is ontstaan in 2016 toen onderzoeksbureau Gartner er aandacht aan schonk in diens top-10 van technologietrends voor 2017. Het bureau voorspelde dat binnen drie tot vijf jaar miljarden objecten een digitale tweelingbroer zouden hebben; een dynamisch softwaremodel van een fysiek apparaat of systeem.

Met de groei van IoT-sensoren kunnen de data uit de fysieke wereld aan de virtuele modellen worden toegevoegd. Zo krijg je inzicht in hoe een apparaat in de praktijk zal reageren op omgevingsfactoren. Ook hierdoor groeit de interesse voor Digital Twins. Met een model dat naadloos is aangesloten op het IoT kunnen leveranciers direct inspelen op veranderingen, het gebruik verbeteren en waarde toevoegen.

De voordelen van data delen

De voordelen van data delen

Data uitwisselen en data delen met andere organisaties, zorgt voor meer informatie. Of andere informatie. Je krijgt hierdoor meer inzicht en nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld over nieuwe diensten of producten. Of je ziet hoe je bestaande diensten en producten kunt verbeteren of gerichter kunt aanbieden.

Maar voordat je begint, wat komt er allemaal kijken bij data delen?

Wie data uitwisselt met andere organisaties, krijgt meer informatie. Of andere informatie. Je krijgt daardoor meer inzicht en nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld over nieuwe diensten of producten. Of je ziet hoe je bestaande diensten en producten kunt verbeteren of gerichter kunt aanbieden.

Maar voordat je begint, wat komt er allemaal kijken bij data delen?

Slim data uitwisselen en data delen

Als je data wilt delen met andere bedrijven, heb je te maken met diverse wettelijke regels. Zeker als je persoonsgegevens wilt delen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat uitgelegd waar je rekening mee moet houden. Het voordeel is dat samen data verzamelen en delen vaak goedkoper is dan data kopen. Jullie beschikken dan over gegevens waar jullie allebei wat aan hebben.

Wie is eigenaar van de data?

Het is niet eenvoudig om de eigenaar van de data aan te wijzen. Zeker bij een mix van open data en gesloten data is dit lastig. Vooraf checken wat je met de data mag doen – eventueel met hulp van een jurist – voorkomt problemen. Tip: zorg dat duidelijk is wie de eigenaar wordt van de nieuw ontstane data als je datasets gaat combineren.

Waar wel duidelijkheid over bestaat, is het eigendom van databases, dus van een verzameling gegevens. Een ander mag jouw database niet zomaar gebruiken. Sociale-mediabedrijven vermelden daarom in de gebruiksvoorwaarden dat je de gegevens van het sociale netwerk niet geautomatiseerd mag verzamelen. Zij zijn eigenaar.

Open of gesloten data?

Wie op zoek gaat naar data komt twee soorten tegen – of een combinatie daarvan: open en gesloten data. Open wil zeggen dat iedereen erbij kan en gesloten datasets zijn niet of alleen tegen betaling toegankelijk. Hieronder vind je verschillende voorbeelden.

Open data

Open data zijn vrij te bekijken en te gebruiken. Meestal zijn ze verzameld voor of door de overheid. Het gaat dus om gemeenten, provincie, Rijk, de EU of overheden van andere landen. Ook organisaties die gefinancierd worden uit publieke middelen stellen hun data vaak beschikbaar, zoals woningcorporaties, ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten.

Kenmerken van open data:

• de data zijn openbaar
• de eigenaar staat gebruik toe
• de dataverzameling is vaak bekostigd door de overheid

Voorbeelden van open data:

• geografische informatie en bodemgesteldheid
• gegevens over kunstwerken in de weg- en waterbouw
• gegevens over het weer

Gesloten data

Data zijn vaak gesloten omdat je vanwege veiligheids- of privacy-redenen de data niet mag delen. Daarnaast houden bepaalde bedrijven data onder zich. Social-mediaproviders en onderzoeksbureaus bijvoorbeeld, stellen hun informatie niet of alleen tegen betaling beschikbaar.

Een data-gedreven wereld

YP Your Partner is het toepassingscentrum voor (big) data. Ons C.A.R.S-platform is een speciaal innovatieplatform voor (big)data-oplossingen voor onder andere maakbedrijven, gemeenten en milieu. “We zien een data-gedreven wereld vol kansen”, zegt directeur Theun Prins.

“Afhankelijk van jouw vraag of probleem laten wij zien hoe je concrete meerwaarde uit data kunt halen”, aldus Prins. “Door de informatie op een andere manier te gebruiken, door het combineren van eigen data en externe data en door het analyseren en visualiseren van data. Dit levert nieuwe kennis, inzichten en businesscases op waarmee (maak)bedrijven direct aan de slag kunnen.”

Afspraken

Vertrouwen is essentieel bij data delen.

Onze C.A.R.S-samenwerkingsovereenkomst geeft inzicht in de juridische aspecten die komen kijken bij het vastleggen van afspraken over samenwerken en het delen van data. Zodoende zijn wij ook ISO-27001 gecertificeerd. Uw data is in vertrouwde handen bij ons. Neem eens contact op over data delen. Samen weet je nóg meer!


Wat is C.A.R.S

C.A.R.S is een Worldwide Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl

IoT verdienmodel in drie stappen

in 3 stappen jouw eigen IoT-verdienmodel

Home » Kennisbank

IoT-verdienmodel in drie stappen

Het internet of things en ons IoT-verdienmodel biedt de maakindustrie allerlei verdienkansen. Juist nu de technologie erachter steeds goedkoper, zuiniger en laagdrempeliger wordt. Je kunt instappen op een niveau dat bij je past.

Zie jij ook kansen voor jouw bedrijf?

YP Your Partner helpt je op weg met een stappenplan voor nieuwe verdienmodellen. Daarna bieden we ondersteuning bij de vertaling naar je eigen organisatie, product, dienst of businessmodel.

Onderstaand stappenplan maakt je bewust van nieuwe mogelijkheden en behandelt praktische zaken zoals samenwerken en financiering. Succes gegarandeerd!

Stap 1 Het begint bij waarde toevoegen

IoT-technologie of sensortechnologie biedt vele mogelijkheden. Uiteindelijk draait het om één ding: waarde toevoegen voor jouw klant. We definiëren drie oriëntatierichtingen:

1. Klantwensen

Hoe kun je beter inspelen op de individuele klantwens? Je klant wil een aanbod toegespitst op zijn of haar voorkeuren, zodat hij of zij zich kan onderscheiden. Met sensortechnologie of met IoT-oplossingen kun je deze voorkeuren steeds beter achterhalen. Dat maakt het personaliseren van je aanbod mogelijk.

2. Productverbetering

Hoe kun je je product of dienst verbeteren? Welke informatie heb je daarvoor nodig en waar liggen kansen voor verbetering? Kijk ook naar product van je concurrent.

3. Procesverbetering

Hoe kun je betere prestaties leveren, zodat de klant jouw bedrijf meer waardeert? Door bijvoorbeeld je bedrijfsprocessen te optimaliseren kun je sneller, goedkoper of beter leveren.

Probeer voor alle richtingen één of meerdere compacte businesscases te formuleren en deze te vertalen naar een verdien- en/of bespaarpotentie. Je kunt ook vanuit de praktijk redeneren. Maak dan steeds kleine business case voor; verhogen verkoop bestaande producten, verhogen omzet door nieuwe producten, rendement service en onderhoud, rendement productontwikkeling, personeelskosten en geef ook waarde aan de toename van het bedrijfsimago. Excel is hier een prima tool voor.

YP Your Partner heeft op basis van deze methode een ‘IoT Impact Analysis’ ontwikkeld met twaalf uitgewerkte voorbeelden. Door de voorbeelden aan te passen aan je eigen bedrijfssituatie verschijnt de verdienpotentie en terugverdientijd.

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeldberekening. Iedere IoT business case is uniek en dient ook per bedrijf berekend te worden.

Stap 2 Het IoT-systeem ontwerpen

Heb je een goed idee? Dan is het nu tijd om je eigen toepassing te ontwerpen. Een IoT-systeem bestaat altijd uit vijf elementen die allemaal even belangrijk zijn. Het technisch uitwerken doe je van links(sensor) naar rechts(action). Als je vanuit de idee fase komt werk je het beste van rechts(action) naar links(sensor).

Sensoren

Welke data?

Om te beginnen moet je weten welke data je nodig hebt. Je kunt zelf gaan meten, maar je kunt ook externe data gebruiken. Wat ga je zelf meten en hoe ga je dat doen? Je kunt oneindig veel parameters meten met slimme sensoren. Denk aan: locatie, verplaatsing, beweging, geluidsfrequentie, temperatuur, druk, vochtigheid, elektrisch spanningsniveau, camerabeelden, kleur en chemische samenstelling. Kijk welke sensoren er al zijn en vergeet de smartphone niet. Deze kan voor heel veel metingen als sensor dienen.

Connectivity

Welke verbinding?

Hoe verloopt de communicatie van de sensoren met het internet? Gaat dat via wifi, bluetooth of een andere verbinding? Wordt de communicatie gecodeerd? Hoe wil je de verbinding beveiligen? Is een sensor in jouw product haalbaar? Is de internetverbinding een probleem?

Door de interne en de externe bronnen te koppelen en de data te analyseren, krijg je antwoorden op de vragen die je beantwoord wilt hebben. Zo verrijk je de data tot waardevolle informatie en inzichten.

Collectie

Waar en hoe bewaar je de data?

De collectie van je data is het centrale orgaan van je IoT applicatie. Keuzes die je hierin maakt kom je gedurende de hele levenscyclus van je IoT applicatie tegen. Zorg er voor dat de architectuur die je hier kiest generiek en toekomstbestendig is. Je IoT toepassing moet meer dan 10 jaar meegaan. In die tijd verandert er veel qua sensoren en netwerktechnologie. Hoe ga je data uniformeren? Heb je te maken met verschillende tijdzones? Heb je veel sensoren met weinig data of weinig sensoren met heel veel data? Zijn er veilige en robuuste mogelijkheden om databronnen te koppelen?

Analyse

Hoe maak je informatie van de data?

Dit deel van je IoT applicatie kan complex zijn: soms vind je relaties tussen data die geen betekenis hebben. Gezond verstand is een belangrijk kompas. Als de data verzameld en op orde is, kun je beginnen met analyseren. Tip: begin klein en maak kleine stappen. Neem bijvoorbeeld eerst één set eigen data. Verken daarna ook eens of je een interne en externe bron kunt koppelen. Dit geeft vaak verrassende resultaten en nieuw inzicht. De eerste analyse leidt tot een idee waarmee je waarde kunt creëren met data.

Actie

Wat zijn de harde doelstellingen? Hier draait het om!

Vraag jezelf af of je alles wilt automatiseren. In dat laatste geval nemen het apparaat of systeem autonoom beslissingen en voeren ze acties uit. Hoe leg je nu de verbinding tussen de inzichten en de mens? In deze stap richt je je volledig op het doel van je IoT applicatie.

In het uitwerken van het IoT canvas kun je het beste met deze stap beginnen.

Maak eerst eens een schematische tekening waarin je je bouwstenen uitwerkt. Probeer met eenvoudige middelen een werkend ‘prototype’ te maken. Misschien nog niet van het hele systeem, maar wel van een stukje. Leg dit voor aan klanten of collega’s – in ieder geval aan degenen voor wie je waarde creëert.

Stap 3 Van idee naar realisatie

Als je weet hoe je je IoT-toepassing vorm wilt geven, is het tijd om iets te gaan maken. Begin stap voor stap. Stel je eerst de vragen: Ga je zelf aan de slag, ga je samenwerken of besteed je de ontwikkeling uit? Waar haal je kennis vandaan en hoe ga je de ontwikkeling financieren?

Het mooie van het Internet of Things is dat het kansen biedt voor verdienmodellen waarmee je nieuwe waarde creëert voor je klant. De belangrijkste IoT-modellen zijn gebaseerd op:

Product of hardware

Het verkopen van een product of hardware (bijvoorbeeld sensoren). Dit kan leiden tot ‘Product as a Service’. Dankzij IoT kan het verbruik van verbruiksproducten in apparaten goed worden gevolgd – denk aan filters voor luchtzuiveringsinstallaties. De apparaten verrekenen periodiek de daadwerkelijke consumptie, bestellen automatisch nieuwe voorraad en leveren die ook automatisch aan.

Software en applicaties

Deze kun je eenmalig verrekenen voor gebruik (licentie). Een veel gebruikt model binnen IoT is SaaS, ‘Software as a Service’. Hierbij stel je applicaties via het web beschikbaar tegen een periodieke vergoeding. Een interessante versie is het freemium-model waarbij de instapfunctionaliteit gratis is.

Sensing as a Service

IoT-diensten die zich richten op het beschikbaar maken van nieuwe data en informatie. Denk aan ‘Sensing as a Service’. Daarbij verzamel je met meetopstellingen data voor klanten en geef je advies bij het interpreteren van de meetdata. Ook ontstaan nieuwe services zoals (nood)hulp op afstand en onderhoudsdiensten waarbij je voorspellend en preventief kunt werken.

Data en informatie

De met slimme apparaten en systemen verzamelde data kunnen waardevol zijn voor verschillende partijen. Denk aan de klant, de gebruiker of zelfs geheel andere partijen waarmee je nog geen relatie hebt. Uiteraard is het eigendom van de data een belangrijk aandachtspunt. Verrekening verloopt via abonnementen of bijvoorbeeld ‘pay per use’.

Indirect en reclame

Met ‘connected’-producten en apparaten heb je direct toegang tot specifieke klanten en doelgroepen. Andere partijen kunnen – tegen betaling en met toestemming van de klant – via jouw product of platform toegang krijgen.

Samenwerking

Vaak heb je als maakbedrijf niet alle noodzakelijke kennis in huis. Dan is het noodzakelijk om strategisch samen te werken met verschillende partijen met verschillende expertise. Door combinatie van kennis ontstaan vaak de meest waardevolle innovaties.

YP Your Partner is een IoT-samenwerkingspartner met de focus op de Nederlandse maakindustrie. Versnellen en verbeteren door slimme samenwerking.

Heeft deze bijdrage in de kennisbank je verder geholpen? Graag ervaren we jouw bevindingen via info@yp-yourpartner.nl.

10 tips voor het beveiligen van IoT-toepassingen

10 tips voor het beveiligen van IoT-toepassingen

1. Automatische updates

Zwakke plekken in je software zijn een risicofactor. Door periodiek, liefst automatisch, je software te updaten kun je misbruik voorkomen. Doe dit voor alle software op alle systemen in je bedrijf. In ieder geval voor het besturingssysteem op je computers. Maar vergeet niet ook alle andere software te updaten. Zoals op je laptops, tablets en smartphones, in apparatuur als routers en firewalls of de software van je IoT-apparaten.

2. Installeer beveiligingssoftware

Je kunt niet zonder goede beveiligingssoftware. Deze houdt veel malware zoals virussen en randsomware buiten de deur. De software houdt daarnaast ongewenste binnenkomende en uitgaande netwerkverbindingen tegen. Het beschermt je bovendien tegen spam, phishing en onveilige websites. Natuurlijk is het zaak deze beveiligingssoftware altijd up-to-date te houden. Zoek op internet op ‘vergelijk beveiligingssoftware’ om te bepalen welke variant bij jouw bedrijf en toepassing past.

3. Gebruik tweetraps-verificatie

Het is belangrijk dat je voor alle online-diensten een sterk wachtwoord kiest. Gebruik dit wachtwoord niet opnieuw bij andere online-diensten en wijzig het regelmatig. Toch kan het nóg veiliger met tweetrapsverificatie. Dit kun je bij steeds meer online-diensten zelf instellen. Een cybercrimineel heeft dan niet meer genoeg aan je gebruikersnaam en wachtwoord, bijvoorbeeld verkregen uit een datalek bij een leverancier. Met tweetrapsverificatie is bij het inloggen een extra toegangscode vereist die je ontvangt via een vertrouwd apparaat zoals je smartphone.

4. Maak back-ups

Maak regelmatig back-ups om verlies van data te voorkomen. Altijd meerdere kopieën van je data: minstens 2 in je bedrijf en dan op verschillende systemen en minstens 1 buiten je bedrijf. Maak het nog veiliger door deze back-ups te versleutelen. Test ook regelmatig of het terugzetten van een back-up wel écht lukt.

5. Beveilig je IoT-data

Je verzamelt en bewaart hoogstwaarschijnlijk klantgegevens zoals adressen en contactgegevens. Die gegevens kunnen privacygevoelig zijn. Daarom is het belangrijk dat je die gegevens (en ook je overige bedrijfsinformatie) in kaart brengt en veilig opslaat om datalekken te voorkomen. Het is verstandig om dit soort belangrijke gegevens te versleutelen.

6. Beveiliging draadloze netwerken

Gemak dient de mens. Even het internet op met je smartphone, tablet of laptop. Dit kan eenvoudig via een draadloze Wifi-verbinding in je bedrijf. Maar, wie kan je draadloze netwerk, gewenst of ongewenst, nog meer gebruiken? Beveilig je Wifi-netwerk daarom altijd minimaal volgens de WPA2-standaard. Wees extra alert als je onderweg een openbaar Wifi-netwerk gebruikt. Werk dan altijd via een VPN-verbinding over dit draadloze netwerk. IoT-apparaten kun je bijvoorbeeld voorzien van speciale routers of je kunt gebruik maken van SIM-kaarten in een eigen APN.

7. Houd rekening met de zwakste schakel

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Helaas is dat bij digitale veiligheid vaak de mens. Je systemen kunnen nog zo goed beveiligd zijn voor de buitenwereld, maar dan installeert een medewerker opeens onveilige software of steekt hij een onbekende USB-stick in de computer. Maak je medewerkers bewust van zaken rondom digitale veiligheid en gebruik in je bedrijf in ieder geval een informatiebeleid. Spreek af wie binnen je bedrijf toegang heeft tot welke informatie en leg vast wie verantwoordelijk is voor uitvoering en controle van dat beleid.

8. Zorg voor een veilig online portaal

Je portaal en/of IoT-platform is een belangrijk kanaal. Dit moet een veilige en vertrouwde plek zijn. Zorg dat je SSL/TLS-certificaten in orde zijn. Je webadres begint dan met HTTPS. Bezoekers weten dan dat ze op de juiste website zijn. Geef DDoS-aanvallen van cybercriminelen geen kans. Voorkom dat je website of IoT-platform langdurig uit de lucht is.

9. Borg informatiebeveiliging met ISO27001

YP Your Partner is in het bezit van het ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging. Dit betekent dat informatie over uw bedrijf bij ons in veilige handen is. Goed om te weten, in een tijd dat cyberveiligheid hoog op ieders agenda hoort te staan. ISO 27001 is een ISO-standaard voor informatiebeveiliging. Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties zoals commerciële ondernemingen, overheidsinstanties en non-profitorganisaties. Het gaat om eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen waarborgen. Ze beschermen de informatie en bieden vertrouwen aan belanghebbenden.

10. Schakel expertise in

Het installeren, beheren en onderhouden van je IoT-systemen is vakwerk. Schakel altijd een professionele partij in die je IoT en de beveiliging daarvan voor zijn rekening neemt. Wees kritisch want niet elke IoT-leverancier heeft specifieke kennis van digitale veiligheid of ervaring met het tegengaan van cybercrime.

Cyber Security voor IoT systemen

Volg onze 10 tips om je risico te verkleinen

Het beveiligen van je computersystemen is een must, of je nu met big data werkt of niet. Op het gebied van preventie valt nog veel te winnen. Volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel heeft 40 procent te maken met vormen van digitale fraude. Één derde van deze bedrijven zegt weinig of helemaal geen kennis te hebben over het voorkomen van identiteitsfraude, faillissementsfraude, randsomware of malware.

Als je met big data gaat werken, is het helemáál oppassen. Als je bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens van anderen opslaat, ben je daar ook verantwoordelijk voor. Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus wil af van vrijblijvendheid rond cybersecurity. Hij wil dat de overheid harder optreedt tegen bedrijven die hun digitale beveiliging niet op orde hebben.

De hoogste tijd dus om de gaten in je digitale netwerken en systemen op te sporen en te dichten. Honderd procent veilig is een illusie maar er is veel wat je zelf kunt doen. Belangrijke tip: Houd rekening met de zwakste schakel – bij digitale veiligheid vaak de mens. Denk aan een medewerker die onveilige software installeert of bedrijfsinformatie kopieert op een USB-stick. Spreek af wie binnen jouw bedrijf toegang heeft tot welke informatie en leg vast wie verantwoordelijk is voor uitvoering en controle van dat beleid. Ga dus actief aan de slag met digitale veiligheid in je bedrijf, maar laat je niet bang maken.

Het gaat om de balans tussen risicobeheersing en gebruiksgemak. Met gezond verstand en veilig gedrag kom je een heel eind.

Voorkom datalekken

We spreken van een datalek als gegevens in handen vallen van mensen of organisaties die helemaal geen toegang tot die data mogen hebben. Dit kan per ongeluk gebeuren maar ook een gevolg zijn van criminaliteit, zoals onlangs (onder meer) de Universiteit van Maastricht overkwam. Daar legden hackers het systeem plat en ‘gijzelden’ ze alle updates. Volgens krantenberichten betaalde de universiteit EUR 200.000,- losgeld.

De meeste voorkomende oorzaken van datalekken:

  • Onvoldoende kennis over wat wel en niet mag met de gegevens.
  • Samenwerken met partijen die data ontvangen zonder een verwerkingsovereenkomst op te stellen.
  • Nalaten om de ICT-beveiliging actueel te houden waardoor cybercriminelen makkelijk kunnen toeslaan.
  • Nalatig zijn waardoor een laptop, USB-stick, smartphone of wachtwoord onbedoeld op een verkeerde plek belanden.

De mens speelt dus een cruciale rol in de cyberveiligheid. Neem passende maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen en voorkom hiermee een datalek en een eventuele boete.

Onderstaande tips helpen daarbij:

  • Bespreek regelmatig met vakgenoten de verwerking van alle gevoelige data in het bedrijf.
  • Wees alert op het verstrekken van wachtwoorden, klantgegevens en toegang tot systemen.
  • Zorg voor een verwerkingsovereenkomst als je data deelt met een andere partij.
  • Investeer in goede ICT-beveiliging van je laptop, computer, telefoon en mobiele apparaten.

Bronvermelding: Voor dit artikel is informatie van Kamer van Koophandel gebruikt.

Internet of Things, wat is het en wat kunnen we er mee?

Internet of Things, wat is het en wat kunnen we er mee? 

Net als mensen zijn ook steeds meer ‘dingen’ online. Machines, producten, apparaten en systemen ‘praten’ digitaal met elkaar (M2M) en met de mens. Het zijn dan ook smart things. Dankzij sensoren krijgen ze ‘zintuigen’ die waardevolle informatie verzamelen. Via internet en draadloze verbindingen wisselen ze de data uit (telematics).  

Zelf bedient u vast al apparaten op afstand met smartphone, smartwatch of tablet. Zo is het Internet of Things ontstaan. IoT groeit hard. Anno 2020 zijn er zeker 20 miljard ‘dingen’ aangesloten. Er zijn dus al veel meer ‘dingen’ dan mensen online. Van huishoudelijke apparaten als koelkasten, waterkokers en wasmachines tot speelgoed, tandenborstels, auto’s, winkelwagentjes, straatlantaarns, smartclocks en fitness-banden. 

IoT heeft een grote invloed op onder meer het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en de overheid. Bij YP Your Partner is het onze core business. Onze applicatie C.A.R.S monitort, controleert en stuurt bij. Het Internet of Things is in onze bedrijfsvoering en serviceverlening zo essentieel dat wij er dit jaar hier maandelijks aandacht aan zullen besteden. 

De mogelijkhedenvan IoT 

De analyse van de grote hoeveelheid data (Big Data) die de apparaten opleveren, biedt kansen aan bedrijven in alle sectoren. IoT kan bijvoorbeeld bestaande activiteiten en processen optimaliseren. Zo kunt u het onderhoud van machines beter plannen.  

‘Slimme’ machineonderdelen laten zelf weten dat ze aan vervanging toe zijn. Als u dat wilt, bestellen ze ook nog de reserveonderdelen of een compleet nieuw apparaat. hoeft dus niet meer te wachten tot een apparaat ermee ophoudt of tot een hele productielijn stil komt te staat. Dat heet voorspellend onderhoud oftewel predictive maintenance. 

Nieuwe verdienmodellen 

Er ontstaan ook mogelijkheden voor nieuwe productfuncties, (digitale) diensten en nieuwe verdienmodellen. En dankzij IoT heeft u een direct en continu contact met de klant. Een mooie kans om de relatie verder te verbeteren!  

Als ‘uw partner’ in de machine- en apparatenbouw kunnen wij u er veel meer over vertellen. De komende periode houden wij u via de Kennisbank op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van IoT en innovatie. Houdt daarom deze webpagina goed in de gaten. 

Gebruik van het IoT Canvas

Het IoT Canvas is downloadbaar. Downloaden kan via deze pagina. Vul uw gegevens in en wij sturen het IoT Canvas naar u toe per e-mail. Mocht u hulp willen of nodig hebben bij het invullen van het IoT Canvas, dan houden wij ons van harte aanbevolen.