De voordelen van data delen

Data uitwisselen en data delen met andere organisaties, zorgt voor meer informatie. Of andere informatie. Je krijgt hierdoor meer inzicht en nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld over nieuwe diensten of producten. Of je ziet hoe je bestaande diensten en producten kunt verbeteren of gerichter kunt aanbieden.

Maar voordat je begint, wat komt er allemaal kijken bij data delen?

Wie data uitwisselt met andere organisaties, krijgt meer informatie. Of andere informatie. Je krijgt daardoor meer inzicht en nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld over nieuwe diensten of producten. Of je ziet hoe je bestaande diensten en producten kunt verbeteren of gerichter kunt aanbieden.

Maar voordat je begint, wat komt er allemaal kijken bij data delen?

Slim data uitwisselen en data delen

Als je data wilt delen met andere bedrijven, heb je te maken met diverse wettelijke regels. Zeker als je persoonsgegevens wilt delen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat uitgelegd waar je rekening mee moet houden. Het voordeel is dat samen data verzamelen en delen vaak goedkoper is dan data kopen. Jullie beschikken dan over gegevens waar jullie allebei wat aan hebben.

Wie is eigenaar van de data?

Het is niet eenvoudig om de eigenaar van de data aan te wijzen. Zeker bij een mix van open data en gesloten data is dit lastig. Vooraf checken wat je met de data mag doen – eventueel met hulp van een jurist – voorkomt problemen. Tip: zorg dat duidelijk is wie de eigenaar wordt van de nieuw ontstane data als je datasets gaat combineren.

Waar wel duidelijkheid over bestaat, is het eigendom van databases, dus van een verzameling gegevens. Een ander mag jouw database niet zomaar gebruiken. Sociale-mediabedrijven vermelden daarom in de gebruiksvoorwaarden dat je de gegevens van het sociale netwerk niet geautomatiseerd mag verzamelen. Zij zijn eigenaar.

Open of gesloten data?

Wie op zoek gaat naar data komt twee soorten tegen – of een combinatie daarvan: open en gesloten data. Open wil zeggen dat iedereen erbij kan en gesloten datasets zijn niet of alleen tegen betaling toegankelijk. Hieronder vind je verschillende voorbeelden.

Open data

Open data zijn vrij te bekijken en te gebruiken. Meestal zijn ze verzameld voor of door de overheid. Het gaat dus om gemeenten, provincie, Rijk, de EU of overheden van andere landen. Ook organisaties die gefinancierd worden uit publieke middelen stellen hun data vaak beschikbaar, zoals woningcorporaties, ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten.

Kenmerken van open data:

• de data zijn openbaar
• de eigenaar staat gebruik toe
• de dataverzameling is vaak bekostigd door de overheid

Voorbeelden van open data:

• geografische informatie en bodemgesteldheid
• gegevens over kunstwerken in de weg- en waterbouw
• gegevens over het weer

Gesloten data

Data zijn vaak gesloten omdat je vanwege veiligheids- of privacy-redenen de data niet mag delen. Daarnaast houden bepaalde bedrijven data onder zich. Social-mediaproviders en onderzoeksbureaus bijvoorbeeld, stellen hun informatie niet of alleen tegen betaling beschikbaar.

Een data-gedreven wereld

YP Your Partner is het toepassingscentrum voor (big) data. Ons C.A.R.S-platform is een speciaal innovatieplatform voor (big)data-oplossingen voor onder andere maakbedrijven, gemeenten en milieu. “We zien een data-gedreven wereld vol kansen”, zegt directeur Theun Prins.

“Afhankelijk van jouw vraag of probleem laten wij zien hoe je concrete meerwaarde uit data kunt halen”, aldus Prins. “Door de informatie op een andere manier te gebruiken, door het combineren van eigen data en externe data en door het analyseren en visualiseren van data. Dit levert nieuwe kennis, inzichten en businesscases op waarmee (maak)bedrijven direct aan de slag kunnen.”

Afspraken

Vertrouwen is essentieel bij data delen.

Onze C.A.R.S-samenwerkingsovereenkomst geeft inzicht in de juridische aspecten die komen kijken bij het vastleggen van afspraken over samenwerken en het delen van data. Zodoende zijn wij ook ISO-27001 gecertificeerd. Uw data is in vertrouwde handen bij ons. Neem eens contact op over data delen. Samen weet je nóg meer!


Wat is C.A.R.S

C.A.R.S is een Worldwide Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl