De weg naar voorspelbare storingen

Lelystad, gemaal van de toekomst, yp yourpartner
27-03-2018

Energiebesparing, kostenreductie, risicominimalisering en duurzaamheid: maatschappelijke thema’s die gemeente Lelystad grondig aanpakt met Gemaal van de Toekomst. Gemaal van de Toekomst is een participatieprogramma waarin verschillende partijen zoals overheden, bedrijven, hogescholen en kennisinstellingen samenwerken om de afvalwatersector te optimaliseren. Voor de weg naar voorspelbare storingen, logt en analyseert YP Your Partner alle beschikbare variabelen voor gemeente Lelystad.

Direct naar het artikel? Lees hier de resultaten van het participatieprogramma gepubliceerd in Vakblad Riolering.

Oplossen van complexe vraagstukken

Iedere gemeente en waterschap herkent de complexe vraagstukken die op ons afkomen. Vraagstukken die vragen om een integrale benadering en samenwerking om te kunnen worden opgelost, zoals:
• Het tekort aan specialisten op het gebied van riolering;
• De omgevingswet en de deregulering van de overheden;
• De vraagstukken rondom duurzaamheid, maatschappelijk verantwoordelijkheid en circulaire economie;
• De toekomstige vervangingsopgave in relatie tot technologische ontwikkelingen;
• Het onderzoeken naar centraal en decentraal zuiveren;
• De invloeden van het klimaat en afspraken over de klimaatadaptatie.

Met dit ogenschouw is in 2016 gemaal de Botter in Lelystad gerenoveerd en gekoppeld aan het platform Gemaal van de toekomst. Volgens Jan Betten, sr. technisch medewerker bij gemeente Lelystad, is deze wisselwerking van kennis uitermate belangrijk om het Nederlandse rioolnetwerk efficiënter en duurzamer te krijgen. „Alle deelnemende partijen hebben hun eigen specifieke vakkennis over bijvoorbeeld pompen, leidingwerk, energie en dataverzameling. Door deze samenwerking bundelen wij deze kennis en zorgen wij voor continue doorontwikkeling.”

Nauwkeurig loggen

Volgens Betten leren zowel overheden, hogescholen en kennisinstellingen als bedrijven van het Gemaal van de Toekomst. „Bijna alles wat zich in het gemaal van gemeente Lelystad bevindt, wordt bemeten. Zo meet de gemeente o.a. het niveau, toe- en afvoerdebieten, temperaturen in de kast en put, persleidingdruk, H2S, vetafzetting op de wand, Cos Phi, energie en  pompdraaiuren. Het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S van YP Your Partner verzamelt en analyseert deze metingen.

Op basis van de verzamelde resultaten optimaliseert de gemeente Lelystad het gemaal. Daarnaast leert ook YP Your Partner hiervan. ,,Metingen, analyses en verbanden worden duidelijker, die weer toegepast worden bij gemalen van andere gemeenten. Wisselwerking van kennis biedt dus allerlei voordelen voor meerdere partijen. Dit met als uiteindelijke doel: het rioleringsnetwerk van gemeente Lelystad verduurzamen en wellicht op termijn alle gemalen in Nederland efficiënter krijgen.”

Nauwkeurig loggen
Eerste resultaten

* Grafiek van alle variabelen in één pompcyclus van circa 5 minuten.

Eerste resultaten

Afgelopen twee jaar heeft gemeente Lelystad verschillende metingen en analyses verricht. In de lopende jaren en uit meerdere onderzoeken zal blijken hoeveel rendement per jaar het gemaal uiteindelijk gaat halen, maar de eerste resultaten zijn zichtbaar. Volgens Theun Prins, DGA YP Your Partner, kan nu al voor bepaalde storingen een voorspelling van 12 uur gegeven worden. ,,En de voorspelling van een acute verstopping blijft echter een kwestie van seconden.”

Lees het volledige artikel gepubliceerd in Vakblad Riolering voor de eerste resultaten en lopende onderzoeken.