monitorengrondwaterenoverstorten gemeenteUtrechtseHeuvelrug C.A.R.S YPYourPartner

Gemeente Utrecht monitort grondwater en overstorten

Om grondwater én overstorten naar het oppervlaktewater te meten, hebben wij de loggers van het primaire grondwatermeetnet en vijf overstortlocaties vervangen door H2O loggers van Tauw. Deze gegevens ontvangen wij via het softwareplatform C.A.R.S. “Dit zorgt ervoor dat wij vroegtijdig kunnen acteren op overstorten en eventuele grondwateroverlast”, legt Janneke van den Tillaart, medewerker Water en Riolering bij gemeente Utrechtse Heuvelrug, uit.

Voorkomen van overstorten

 

Regen- en afvalwater wordt via het rioolstelsel afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie. Echter kan bij hevige regenval de capaciteit van het rioleringsnetwerk ontoereikend zijn. Vanuit overstortvoorzieningen stroomt dan een deel van het afvalwater, verdund met regenwater, weg naar het oppervlaktewater. Ondanks de sterke verdunning zijn deze overstorten niet wenselijk. ,,Wij meten de overstorten enerzijds om de theorie aan de praktijk te toetsen. Anderzijds meten wij overstorten als alarmmiddel, zodat wij vroegtijdig actie kunnen ondernemen. Al deze metingen registeren wij in C.A.R.S. Dit systeem helpt ons bij het beheren, analyseren en rapporteren van de overstortmetingen, zodat wij deze gegevens eenvoudig kunnen ontsluiten richting waterschappen,” zegt Van den Tillaart.

Advisering op basis van grondwatermonitoring

 

Voor gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het monitoren van grondwatergegevens verschillende doeleinden, maar wat centraal staat, is het voorkomen van grondwateroverlast. ,,Naast overstortmonitoring registreren wij het grondwater via C.A.R.S om bij toekomstige bouwplannen te adviseren of onze burgers en projectontwikkelaars rekening moeten houden met het grondwater. Voor een gemeente als ons klinkt dit gek, maar onderaan de heuvelrug liggen flanken waar het grondwater hoger staat. Ook met oog op klimaat en onze wens om hemelwaterafvoer van gebouwen af te koppelen van het riool, is het goed om het grondwater te monitoren.”