Gezondheidsbevordering in Panama door decentrale afvalwaterzuivering

Gezondheidsbevordering in Panama door decentrale afvalwaterzuivering

Begin dit jaar reisde Jan Boele de Jong, directeur Afmitech Friesland, naar Panama voor het plaatsen en controleren van een afvalwaterzuivering met het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S. ,,Je geeft bedrijven, op afgelegen plekken en in landen waar zuivering van afvalwater nog niet zo goed is geregeld, direct een middel in handen waarmee het allemaal keurig wordt verzorgd”, vertelt heer De Jong.

Afmitech lost samen met YP chemische verontreiniging in Panama op

 Daar waar geen aansluiting is op een diepriool komt Afmitech Friesland in actie om de zuivering van afwater ter plekke met een installatie te regelen. ,,De klant in Panama zuiverde voorheen met een fysisch chemische voorbehandeling waarbij de drab apart werd afgevoerd in containers, maar waarbij het overgebleven water nog altijd behoorlijk verontreinigd in de rivier werd geloosd. Mensen die langs de rivier woonden, kregen hiervan gezondheidsproblemen”, zegt Jan Boele de Jong. Om deze problemen te voorkomen, plaatste Afmitech Friesland een decentrale afvalzuivering in Panama.

Schoon water door afvalwaterzuivering

Al jaren gebruikt Afmitech Friesland het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S voor het op afstand monitoren en bedienen van installaties. ,,Door C.A.R.S hebben we direct inzicht in het functioneren van de installatie. We krijgen alarmeringen wanneer de installatie in storing staat en we zien procesgegevens waarop we direct kunnen reageren”, legt De Jong uit. Ook voor het project in Panama gebruikt Afmitech Friesland het C.A.R.S-systeem. ,,Door de decentrale afvalwaterzuivering te voorzien van C.A.R.S hebben we controle over het zuiveringsproces en kunnen daardoor voldoen aan de eis om alleen schoon water in de rivier te lozen. Afmitech Friesland en YP Your Partner bevorderen zo samen de gezondheid van de bewoners langs de rivier in Panama”, zegt De Jong.

Afvalwaterzuivering in Panama - Afmitech Friesland en YP Your Partner

De ervaringen van Jan Boele de Jong in Panama zijn te lezen in het online magazine van Ondernemend Friesland. Het artikel ,,Jan Boele de Jong in Panama” kunt u vinden op pagina 39.

 


Wat is C.A.R.S ?

C.A.R.S is een Worldwide Monitoring & Control systeem dat met maatwerksoftware als IoT- en beheerportal in talloze technische installaties wordt toegepast. Het systeem meldt op afstand (pro)actief storingen en helpt problemen te voorkomen en kosten te reduceren. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Bel +31512-589842 of mail naar info@yp-yourpartner.nl