Koppeling C.A.R.S en GBI zorgt voor efficiëntere retentievoorzieningen

31-01-2018

,,Voorkomen van overstorten, iedere monteur direct operationeel en gedoseerd rioolwater naar de zuivering”, volgens Siem Willem van Steinvoorn, technisch medewerker van gemeente Súdwest-Fryslân, zijn dit nog maar enkele resultaten die de koppeling tussen C.A.R.S en GBI zijn gemeente gaat opleveren.

Koppeling C.A.R.S en GBI zorgt voor efficiëntere retentievoorzieningen

De koppeling tussen C.A.R.S en GBI geeft gemeente Súdwest-Fryslân inzicht in hoe de gemalen, retentievoorzieningen en overstortgebieden functioneren en hoe ze met elkaar in verbinding staan. ,,In C.A.R.S krijgen wij gebiedsoverzichten uit GBI, waardoor wij een volledig overzicht hebben van het rioolstelsel. Middels persleidingen zien wij welke riolering en gemalen gekoppeld zijn. Met dit inzicht gaan wij de retentievoorzieningen efficiënter inzetten!”, legt heer van Steinvoorn uit.

Voorkomen van overstorten

Volgens heer Van Steinvoorn is het optimaal benutten van retentievoorzieningen, ook wel bassins genoemd, uitermate belangrijk. ,,In droge perioden kan het zelfs overstorten voorkomen. Met de koppeling tussen C.A.R.S en GBI is voor iedereen, die werkt met C.A.R.S, beter inzichtelijk waar leidingwerk loopt en welke gemalen eventueel kunnen lozen naar de bassins.”

Iedere monteur direct operationeel

Een ander bijkomend voordeel is dat iedere monteur direct weet welk gemaal invloed heeft op welk gebied, en zo ook weet waar bijvoorbeeld persleidingen uitmonden in de riolering. ,,Bij een storing moest voorheen de monteur zoeken naar het lozingspunt en meerdere putdeksels opentrekken totdat hij op de juiste plek was. Nu hoeft degene alleen het C.A.R.S-systeem te openen en weet hij direct waar het probleem is. En het maakt niet uit of de monteur één dag of al jaren werkt bij gemeente Súdwest-Fryslân. Doordat C.A.R.S wordt aangevuld met GBI-informatie, weet de monteur direct wat hij waar en hoe moet doen. Ook heeft Gemeente Súdwest-Fryslân voor bedrijven waar zij veel mee samenwerken een inlog aangemaakt in C.A.R.S, waardoor niet alleen eigen collega’s maar ook samenwerkende bedrijven inzicht hebben.”

Gedoseerd afvalwater naar zuivering

Er is met Wetterskip Fryslân (RWZI’s rioolwaterzuiveringsinstallaties) afspraken gemaakt over het te zuiveren debiet. ,,In natte perioden komt het voor dat er meer toevoer is dan het zuiveringscapaciteit. Toch kan ook hier een optimalisatieslag gemaakt worden in zowel natte periodes als in droge periodes. Het komt namelijk voor dat de zuivering op maximale capaciteit draait terwijl er bassins leeg staan. Andersom is het zo dat in de drogere periodes de zuivering soms meer afvalwater kan gebruiken zodat de rioolwaterzuivering een stabielere afwaterstroom ontvangt. Door het afvalwater deels op te slaan in de riolering, kan het rioolwater gedoseerd naar het gemaal gaan en vervolgens gecontroleerd naar de zuivering. Ook Wetterskip Fryslân heeft de mogelijkheid om in te loggen in C.A.R.S zodat ze mee kunnen kijken”, vertelt heer Van Steinvoorn.

Volgende stap: Real-time control

Het efficiënt inzetten van de beschikbare buffering is de eerste stap. ,,De volgende stap is loggers in riolering plaatsen, gemalen en buffers uitrusten met meer debiet- en frequentieregelaars. Zo kunnen wij gemalen nog slimmer maken.” Met de regelaars weet gemeente Súdwest-Fryslân wat onderweg in de riolering gebeurt, hoeveel water in het gemaal verpompt wordt en hoeveel water in de bassins staat. Door deze metingen op te slaan in C.A.R.S, kan volgens heer Van Steinvoorn in de toekomst C.A.R.S automatisch de processen bijsturen middels real-time control. ,,Een mooi en efficiënt vooruitzicht voor gemeente Súdwest-Fryslân.”

C.A.R.S koppeling met GBI

31-01-2018