Zelfvoorzienende afvalwaterzuivering

Op 6 augustus is door het Friese recreatieschap ‘De Marrekrite’ het drijvend afvalwater verwerkingsstation in gebruik genomen. De installatie van Afmitech Friesland BV zuivert het vuilwater ter plekke en loost het schoon op het oppervlaktewater. C.A.R.S, het informatie- en besturingssysteem van YP Your Partner BV, waarborgt de controle op alle processen.

Zelfvoorzienende afvalwaterzuivering

Op het ponton is een BAAS geplaatst, het Bever Autarkisch Afvalwater Station. Met het verwerkingsstation kan onderweg de vuilwatertank worden leeggezogen. Watersporters hoeven hierdoor niet meer naar een jachthaven toe om hun vuilwater aan te bieden.

Duurzaam

Duurzaamheid staat bij het afvalwaterstation voorop. De afvalstoffen worden door middel van een biologisch proces afgebroken. Het gezuiverde water wordt extra gefilterd om bacteriën en zwevende stoffen te verwijderen en de opwekking van de benodigde energie gebeurt middels zonnepanelen. Daardoor kan het systeem onafhankelijk van het net functioneren.

Volledige controle

Op afstand meet C.A.R.S de in- en uitgaande stoffen en processen. Op deze manier houdt Afmitech Friesland BV de volledige controle en worden ongewenste lozingen voorkomen. Hiermee levert de zuivering een grote bijdrage aan de verbetering van het Friese (zwem)water.