Begrippenlijst C.A.R.S partnerschappen

Concurrent user

Een concurrent user staat voor het aantal gelijktijdige gebruikers. Deze optie kan per klant geactiveerd worden of gedeactiveerd worden. En per klant kan het aantal concurrent users bepaald worden. Deze optie geeft de mogelijkheid tot het schaalbaar doorverkopen van functionaliteit.

RTU locaties

Het C.A.R.S platform beheert installaties op afstand. Deze installaties of regelaars worden Remote Terminal Units (RTU) genoemd.

Deze eigenschap geeft de mogelijkheid tot het schaalbaar doorverkopen van functionaliteit aan eindklanten.

Tegoedbundel startup

Uurtarief binnen de tegoedbundel: EUR 85,00 per uur excl. BTW op basis van nacalculatie
Uurtarief buiten de tegoed bundel: EUR 95,00 per uur excl. BTW op basis van nacalculatie Facturatie: per maand achteraf

Tegoedbundel jaarlijks

De ontwikkeling van C.A.R.S zal altijd specifieke zaken voor een partner bevatten. Ieder domein waarin het toegepast wordt is onderheven aan technologische en juridische ontwikkelingen. Voor een aantal partnerovereenkomsten zijn hiervoor jaarlijks uren gereserveerd.

Het uurtarief voor aanvullende werkzaamheden binnen de bundel bedraagt EUR 85,- en wordt jaarlijks geïndexeerd.

De werkzaamheden worden per week gespecificeerd op basis van nacalculatie en maandelijks achteraf gefactureerd. De jaarlijkse tegoeden worden hierop in mindering gebracht.

Werkzaamheden worden voor aanvang zo goed mogelijk ingeschat qua uren en zo wordt gezamenlijk de afweging gemaakt wel of niet te starten. De bundel is gebaseerd op een periode van steeds 12 maanden. Resturen kunnen niet meegenomen worden naar de nieuwe periode. Uren dienen zo geleidelijk mogelijk besteed.

Licentiekosten eenmalig

Het traditionele verdienmodel van software was op basis van eenmalige installatie van de applicatie. Binnen SaaS (Software as a Service) zoals C.A.R.S nu aangeboden wordt is dit niet meer noodzakelijk. U betaald enkel nog voor het gebruik van de software.

C.A.R.S Unit licentie

Om een perfect onderstation te bouwen wil je graag ongelimiteerd gebruik maken van alle mogelijkheden van data communicatie, procesvisualisatie, datalogging en procesbesturing. Dit kan gerealiseerd worden met de C.A.R.S Unit software. Een open source soft PLC die met Visual Studio geprogrammeerd kan worden op basis van C++.

Tot een bepaalde partnerschap geldt per installatie een kostenplichtige gebruiklicentie .

De procesvisualisatie dient met de C.A.R.S Builder gemaakt te worden.

C.A.R.S bijdrage

De totale partnerbijdrage voor het gebruik- en eventueel wederverkooprecht van de C.A.R.S suite. Exclusief kosten voor beheer en onderhoud van de clouddiensten van onder andere Azure.

Azure Hosting – fair use

C.A.R.S wordt gehost op Azure servers en is hiermee uiterst schaalbaar en robuust. De kosten voor hosting kunnen variëren en worden maandelijks herzien. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gekoppelde locaties, de hoeveelheid data, de hoeveelheid gekoppelde bestanden zoals documenten, foto’s, video en dergelijke, het aantal gelijktijdige gebruikers en dergelijke. De genoemde hostingkosten zijn dan ook een indicatie.

De hosting wordt in rekening gebracht vanaf het moment dat de eerst installatie in bedrijf genomen is.

Microsoft heeft haar decennialange ervaring benut bij het ontwikkelen van zakelijke software en de uitvoering van een van de grootste onlineservices bij het maken van toonaangevende beveiligingstechnologieën en -toepassingen. Deze dragen eraan bij dat de Azure-infrastructuur bestand is tegen aanvallen. Ze beveiligen de toegang van gebruikers tot de Azure-omgeving en helpen klantgegevens te beveiligen.

C.A.R.S maakt gebruik van de Azure Security Cente. Met Azure Security Center is Azure de enige openbare cloud die voortdurende veiligheids- en statusbewaking biedt voor uw gehele omgeving: in Azure, on-premises en in andere openbare clouds.

Uiterlijk


Eigen logo loginpagina

Binnen alle drie partnerovereenkomsten kan het loginvenster worden voorzien van het eigen bedrijfslogo. Hiermee zien gebruikers of eindklanten direct dat ze op het juiste systeem werken.

Eigen huiskleuren

Vanaf bepaalde partnerovereenkomsten kunnen verschillende stijlelementen worden aangepast zodat er een eigen ‘look’ aan C.A.R.S gegeven kan worden. Hiermee krijgen gebruikers of eindklanten een hogere merkbeleving. Het geeft de beleving van een eigen totaaloplossing.

Powered by C.A.R.S signature

Voor bepaalde partnerovereenkomsten zijn op verschillende plekken binnen het portal Powered by C.A.R.S signatures te zien.

Eigen label

Vanaf een bepaalde partnerovereenkomst is het mogelijk om voor een eigen label te kiezen. Alle merkreferenties richting C.A.R.S en YP Your Partner B.V. zijn verwijderd. Het product oogt volledig als zijnde van uw organisatie.

Volledig C.A.R.S software

C.A.R.S is voor eindgebruikers modulair opgebouwd omwille van technische schaalbaarheid maar zeker ook om prijsdifferentiatie mogelijk te maken. Voor partners geldt dat men vrij van alle modules gebruik kan maken en deze ook zo kunnen doorverkopen.
Er zijn eventuele technische beperkingen waar rekening mee gehouden dient te worden.

Fair use


Hosting load

Per partnerovereenkomst geldt een maximaal aantal installaties wat gekoppeld kan worden. Dit komt door het feit dat bij hogere aantallen moeten zwaardere voorzieningen getroffen moeten worden.

Invloed


Evaluatie momenten per jaar op locatie

Voor de samenwerking is het essentieel om elkaar met enige regelmaat te spreken. Voor de verschillende partnerovereenkomsten zijn één of meerdere momenten per jaar voorzien. Een sessie duurt tot maximaal 4 uur. Verslaglegging wordt verzorgd door YP. De locatie kan op een willekeurige plek in Nederland zijn.

Inzage productbacklog

De ontwikkeling van C.A.R.S staat nooit stil. Er komen steeds features bij en het systeem dient steeds aangepast te worden aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Alle wensen en eisen worden door de productowner in user stories opgenomen in de productbacklog. Deze lijst wordt periodiek herzien in prioriteit en geschat op werklast.

Invloed productbacklog

Als partner bent u één van de stakeholders en zal de productowner uw belangen mee laten tellen in de planning.

Voor user stories die voor anderen nog geen prioriteit hebben, kunt u de jaarlijkse bundel inzetten. Hiermee kan de productowner een hogere prioriteit aan werkzaamheden toewijzen waardoor deze binnen een bepaalde tijd opgepakt kunnen worden.

 

Sprintreview seat

Door af en toe deel te nemen aan de review houdt u zich op de ontwikkeling en kunt u de ontwikkelaars direct van feedback voorzien. Een sprintreview duurt maximaal 2 uur en vindt plaats op door YP Your Partner aangegeven momenten in Drachten. Schuiven met het interval en locatie is niet mogelijk.

Externe connectie via REST API

Alle data wordt binnen een beveiligde omgeving bewaard en is uitsluitend te benaderen van de C.A.R.S REST API.

Een REST (REpresentational State Transfer) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web. REST wordt gebruikt voor het ontwerpen van API’s (Application Programming Interfaces) voor het internet.

Zekerheden


C.A.R.S updates en upgrades

Gedurende de looptijd van een partnerovereenkomst heeft de partner steeds de meest actuele versie van C.A.R.S. Dit betreft nieuwe C.A.R.S modules, bug fixes en performance upgrades.

Source code C.A.R.S

Onder strikte voorwaarden kan de broncode van de totale C.A.R.S suite overgedragen worden aan Trusted partners.

Escrow regeling

In het kader van een escrowregeling wordt de broncode na een verificatie in bewaring gegeven aan een Trusted Third Party (TTP). Na een calamiteit wordt de broncode afgegeven aan de partners die zich hebben aangesloten bij de regeling. Met de broncode kunnen zij voorzien in het onderhoud en doorontwikkeling van de software.

In de escrowregeling is ingebouwd dat zowel de rechten van YP Your Partner, als de partner zijn verankerd. De partners krijgen de juridische garantie dat hun gebruiksrecht op de software behouden blijft.

Scaledown termijnen per maand

De maandelijkse partnerovereenkomst is op basis van onbepaalde tijd met variabele opzegtermijnen.
Een Co-Creatie partnerschap valt terug naar Companion. Een Companion partnerschap valt terug naar As-Is. Een As-Is partnerschap valt terug naar End-User. Op deze manier kunt u snel schakelen als dat noodzakelijk mocht zijn en is uw investeringsrisico minimaal.

Datum 5 mei 2021

Ontdek de mogelijkheden

Neem vrijblijvend contact met ons op