Preventieve maatregelen noodzakelijk voor ondergrondse infrastructuur

Noord-Nederland, waaronder gemeente Delfzijl, kampt met bodemdalingen en aardbevingen. Dit kan nadelige gevolgen hebben op de ondergrondse infrastructuur voor het transport van afvalwater. Gemeente Delfzijl, InnBlue, Aracadis en YP Your Partner slaan de handen ineen om samen met een oplossing te komen.

Preventieve maatregelen noodzakelijk voor ondergrondse infrastructuur

Uit onderzoek van Aracadis is gebleken dat tijdens een aardbeving of bodemdaling nadelige effecten kunnen optreden waar de verschillende rioleringsobjecten met elkaar verbonden zijn. Vooral bij persleidingen en rioolgemalen is het risico groot. Te denken valt aan scheuren in de persleiding, met als mogelijk gevolg een lekkage vanuit de persleiding.

Preventieve maatregelen

Om natte voeten te voorkomen, is inzicht in het functioneren van de persleiding nodig. C.A.R.S registreert de hoeveelheid vloeistof die gemiddeld passeert en monitort de gemaalcapaciteiten. Hierdoor ziet gemeente Delfzijl direct als persleidingen of gemalen anders functioneren dan voorheen en kan de gemeente in een fractie van seconde proactief ingrijpen.

YP Your Partner neemt u zorg uit handen door data centraal te verzamelen en te analyseren. C.A.R.S zet op basis van deze proceskennis Big Data om in waardevolle informatie. Het combineren van data en proceskennis leidt tot nieuwe inzichten. Door de opslag en het verzamelen van data ontstaat er een logboek van alle gebeurtenissen. Op basis van deze historie kunt u in de toekomst gemakkelijker beslissingen nemen en processen slimmer automatiseren.

C.A.R.S beschikt over alle generieke vereisten voor een state of the art IIoT platform. Alle facetten zoals beveiliging, het verwerken van procesdata, installaties op afstand bedienen en centrale afhandeling van alarmen zijn gedekt. Het enige wat er dan nog moet gebeuren is het inpassen op het specifieke domein.

Cookies op de website van YP Your Partner

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons privacy statement.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen