Perfect partnerschap voor de digitale melkweg

Perfect partnerschap voor de digitale melkweg

Sneller en efficiënter handelen bij storingen en serviceonderhoud; dat was de wens van Mueller in Groenlo. De eigen servicedienst beheert bijna 10.000 opslagtanks in Nederland. Met 50 servicemonteurs die dag en nacht voor de klant klaar staan. Om sneller en beter op calamiteiten te kunnen reageren worden alle melkwachten voorzien van het slimme softwaresysteem C.A.R.S.

“Wij zijn in zee gegaan met YP Your Partner en maken gebruik van het softwaresysteem C.A.R.S. Op deze manier weten onze servicemonteurs op voorhand wat er aan de hand is en kunnen zij op basis van de juiste materialen en informatie het servicebezoek uitvoeren”, vertelt business development manager Peter Fopma. Mueller produceert al meer dan 70 jaar koeltanks en is één van de grootste Europese leveranciers.

24/7 inzicht in alle installaties

Bij Mueller komen alle data samen in de tankbesturing. Door de samenwerking met YP Your Partner zijn de data gekoppeld aan C.A.R.S. Tankeigenaren krijgen alarmmeldingen op hun mobiele telefoon binnen en kunnen zo direct handelen. En de servicedienst van Mueller heeft 24/7 inzicht in het functioneren van alle installaties. Dat betekent snellere service en een hoger rendement.

Elkaar 100% versterken

Het uitrollen van deze Internet of Things-oplossing voor Mueller is momenteel in volle gang. “Als specialist hebben wij veel verstand van melkkoeling en in YP Your Partner met het C.A.R.S-systeem hebben wij dé perfecte partner gevonden om de data die wij op melkveehouderijen verzamelen online beschikbaar te maken en voor ons tot waarde te brengen”, concludeert Fopma.

Het gezamenlijk ontwikkelen van het C.A.R.S-platform met andere apparatenbouwers heeft een sterk versnellende werking voor alle betrokkenen en maakt de productcombinaties ook veel toekomstbestendiger.

Wilt u weten hoe u kunt aansluiten bij C.A.R.S? Neem dan contact op via info@yp-yourpartner.nl of bel +31(0)512-589842.

Predictive maintenance voor waterzuiveringsinstallatie Afvalzorg

Predictive maintenance voor waterzuiveringsinstallatie Afvalzorg

Predictive maintenance, we kunnen er als organisatie voor onder andere onze installaties niet meer omheen. Voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie van Afvalzorg is zodoende gekozen voor conditiemonitoring met de trilling sensor van Wago. Door C.A.R.S worden deze trillingen gemeten en geregistreerd zodat predictive maintenance volledig in werking wordt gezet.

Predictive maintenance

Conditiemonitoring zorgt voor het monitoren van machinegezondheid en/of de conditie van de machine. Er wordt gealarmeerd op afwijkingen van de standaard gemeten trillingen die de installatie onder normale omstandigheden ervaren. Dit telt ook voor de gemeten schokken. Hiermee wordt de algehele mechanische staat, waaronder de staat van de lagers, gemonitord.

Door deze conditiemonitoring wordt het onderhoud automatisch ingepland. Daarnaast worden andere acties, welke het falen van de installatie voorkomen, vastgesteld vóór er een fout optreedt. Predictive maintenance is het voorspellend onderhoud van de installatie en het resultaat van conditiemonitoring. Het onderhoud van de betreffende installatie wordt door gebruik van C.A.R.S voorspelt. Hierdoor worden kosten bespaard en de taken pas uitgevoerd wanneer dit écht nodig is, in plaats van preventief onderhoud.

C.A.R.S. - YP Your PartnerWaterzuiveringsinstallatie gevisualiseerd in C.A.R.S.

Slim samenwerken

Op het terrein van Afvalzorg in Assendelft staat een afvalwaterzuiveringsinstallatie welke volledig in ombouw is. De pompen zijn uitgevoerd met de 750-925 Piezo sensor van Wago. Deze sensor detecteert de trillingen van de nieuwe pompen. Door C.A.R.S worden deze trillingen van de pompen geregistreerd en kunnen de waardes door de operators uitgelezen worden. Operators kunnen op het touchscreen in de unit en op afstand met een smartphone direct meekijken én handelen door C.A.R.S. In de registratie is onder andere na te gaan hoeveel trilling de pomp afgeeft en tevens is slijtage van de pomp inzichtelijk.

C.A.R.S bewaakt het gehele proces en geeft meldingen of alarmen indien er niet wordt voldaan aan bepaalde eisen. Door predictive maintenance toe te passen monitort, beheert en bedient Afvalzorg de zuivering met C.A.R.S. De operators hebben hierdoor 24/7 inzicht en zorgen hiermee voor een optimaal gebruik van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Trillingmeting - YP Your Partner
Trillingsmetingssensor

Volg ons op

Doorontwikkeling met frequentieregelaar zorgt voor meer inzicht in C.A.R.S-unit

Doorontwikkeling met frequentieregelaar zorgt voor meer inzicht in C.A.R.S-unit

Samenwerking staat bij YP Your Partner hoog in het vaandel. Samenwerken met partners is voor ons hét sleutelwoord dat de kern vormt van al onze activiteiten. En met ‘samen’ gaan wij heel ver. Bij ons is dat niet alleen een woord, maar een handelswijze die de kern van de samenwerking vormt. In samenwerking met Remondis en gemeente Zevenaar heet dit geleid tot meer inzicht en een efficiëntieslag vanuit de frequentieregelaar naar de C.A.R.S-unit.

Vanuit de frequentieregelaar van Yaskawa wordt er verbinding gemaakt met Modbus/TCP naar de C.A.R.S-unit. Hierdoor is het niet meer nodig om meerdere kabels voor de verbinding te gebruiken. Door de ethernetverbinding Modbus/TCP is de bedrading teruggebracht naar één kabel. Een enorme efficiëntieslag voor het aanleggen van de frequentieregelaar.

Van inzicht naar overzicht

Naast het sturen van de C.A.R.S-unit kan deze nu tevens uitgelezen worden vanuit de frequentieregelaar. Het uitlezen in de C.A.R.S-unit geeft onder andere een duidelijke en specifieke omschrijving van een storingsmelding. Hiermee is het gelijk duidelijk welke storing en/of fout er optreed in de frequentieregelaar. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden voor uitlezen en eventueel schrijven van parameters in de frequentieregelaar, denk hierbij aan: actuele koppel, frequentie van een motor, vermogen en stroom.

Het uitlezen van de frequentieregelaar is hierdoor gemakkelijker en dit heeft geresulteerd in een duidelijk inzicht via C.A.R.S. Deze manier van uitlezen werd door YP Your Partner ook eerder uitgevoerd met andere merken frequentieregelaars, zoals Invertec.

In de praktijk gebruikt gemeente Zevenaar deze doorontwikkelingen voor een gemaal in hun gemeente. Een mooi voorbeeld van de samenwerking waar YP Your Partner voor staat en waar we in de toekomst graag samen op verder bouwen.

 

Volg ons op

Blijvende indruk van vernieuwende kwelscherminjecties

Blijvende indruk van vernieuwende kwelscherminjecties

De allereerste boorkraan met injectie-unit voor kwelschermrealisatie is midden juni door Heijmans in werking gezet. Heijmans heeft deze boortechniek zelf ontworpen met als doel een kwelscherm te realiseren zodat doorstroming van kwelwater onder bijvoorbeeld een dijk minder is. C.A.R.S van YP Your Partner zorgt er voor dat het proces optimaal verloopt.

De samenwerking tussen Heijmans en YP Your Partner stond voor Harald Opdam, engineer bij Heijmans als een paal boven water. ,,Omdat we al meerdere projecten naar zeer goede tevredenheid samen met YP hebben gedraaid, was de keus voor het C.A.R.S systeem van YP snel gemaakt” zegt hij. C.A.R.S registreert nauwkeurig de gegevens uit de bodemdruk en de injectie-unit. Door het C.A.R.S systeem wordt de bodemdruk op iedere seconde bijgehouden en gelogd.

Daarnaast zorgt C.A.R.S ervoor dat de injectie-vloeistof zorgvuldig wordt aangemaakt en geïnjecteerd op de aangegeven tarreerpunten. De machinist van de boorkraan krijgt met behulp van C.A.R.S begeleiding bij de volautomatische injectie. Hiervoor is een scherm in de cabine gemonteerd die real-time de data weergeeft. Hierdoor heeft de machinist constant inzicht en invloed op de kwaliteit van de injectie.

De injecties van de boorkraan zorgen ervoor dat kwelwater minder makkelijk door de grond komt. Door middel van een kwelscherm die op deze manier wordt gerealiseerd, blijft het water op één plek.

Ready, set and go!

Midden juni is de boorkraan met injectie-unit van start gegaan. Naast dat de injectie automatisch geïnjecteerd wordt door het C.A.R.S systeem, was tevens het doel om data te genereren van de bodemdruk en om datagegevens uit de injectie-unit te halen. De data uit de injectie-unit zorgt voor aantoonbare kwalitatieve resultaten. ,,De eerste resultaten uit de data zijn logisch en het ziet er goed uit” geeft Harald aan. ,,Het C.A.R.S. systeem werkt goed en registratie van de data verloopt soepel”.

Hiermee levert C.A.R.S dus steeds weer een blijvende indruk van iedere injectie.

 

Volg ons op

Gemaal van de Toekomst

Gemaal van de toekomst

Energiebesparing, kostenreductie, risicominimalisering en duurzaamheid: maatschappelijke thema’s die gemeente Lelystad grondig aanpakt met Gemaal van de Toekomst. Gemaal van de Toekomst is een participatieprogramma waarin verschillende partijen zoals overheden, bedrijven, hogescholen en kennisinstellingen samenwerken om de afvalwatersector te optimaliseren. Voor de weg naar voorspelbare storingen, logt en analyseert YP Your Partner alle beschikbare variabelen voor gemeente Lelystad.

Iedere gemeente en waterschap herkent de complexe vraagstukken die op ons afkomen. Vraagstukken die vragen om een integrale benadering en samenwerking om te kunnen worden opgelost, zoals:
• Het tekort aan specialisten op het gebied van riolering;
• De omgevingswet en de deregulering van de overheden;
• De vraagstukken rondom duurzaamheid, maatschappelijk verantwoordelijkheid en circulaire economie;
• De toekomstige vervangingsopgave in relatie tot technologische ontwikkelingen;
• Het onderzoeken naar centraal en decentraal zuiveren;
• De invloeden van het klimaat en afspraken over de klimaatadaptatie.

Met dit ogenschouw is in 2016 gemaal de Botter in Lelystad gerenoveerd en gekoppeld aan het platform Gemaal van de toekomst. Volgens Jan Betten, sr. technisch medewerker bij gemeente Lelystad, is deze wisselwerking van kennis uitermate belangrijk om het Nederlandse rioolnetwerk efficiënter en duurzamer te krijgen. „Alle deelnemende partijen hebben hun eigen specifieke vakkennis over bijvoorbeeld pompen, leidingwerk, energie en dataverzameling. Door deze samenwerking bundelen wij deze kennis en zorgen wij voor continue doorontwikkeling.”

Nauwkeurig loggen

Volgens Betten leren zowel overheden, hogescholen en kennisinstellingen als bedrijven van het Gemaal van de Toekomst. „Bijna alles wat zich in het gemaal van gemeente Lelystad bevindt, wordt bemeten. Zo meet de gemeente o.a. het niveau, toe- en afvoerdebieten, temperaturen in de kast en put, persleidingdruk, H2S, vetafzetting op de wand, Cos Phi, energie en pompdraaiuren. Het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S van YP Your Partner verzamelt en analyseert deze metingen.

Op basis van de verzamelde resultaten optimaliseert de gemeente Lelystad het gemaal. Daarnaast leert ook YP Your Partner hiervan. ,,Metingen, analyses en verbanden worden duidelijker, die weer toegepast worden bij gemalen van andere gemeenten. Wisselwerking van kennis biedt dus allerlei voordelen voor meerdere partijen. Dit met als uiteindelijke doel: het rioleringsnetwerk van gemeente Lelystad verduurzamen en wellicht op termijn alle gemalen in Nederland efficiënter krijgen.”

Eerste resultaten

Afgelopen twee jaar heeft gemeente Lelystad verschillende metingen en analyses verricht. In de lopende jaren en uit meerdere onderzoeken zal blijken hoeveel rendement per jaar het gemaal uiteindelijk gaat halen, maar de eerste resultaten zijn zichtbaar. Volgens Theun Prins, DGA YP Your Partner, kan nu al voor bepaalde storingen een voorspelling van 12 uur gegeven worden. ,,En de voorspelling van een acute verstopping blijft echter een kwestie van seconden.”

Lees het volledige artikel gepubliceerd in Vakblad Riolering voor de eerste resultaten en lopende onderzoeken.

Volg ons op