Afvalzorg en YP Your Partner zorgen samen voor groene energie

Het hoofdkantoor van Afvalzorg en de bromelia’s van het naastgelegen glastuinbedrijf Corn. Bak worden verwarmd met stortgas. Deze groene energiebron wordt onttrokken op stortlocatie Nauerna van Afvalzorg en omgezet in warm water. Om een constante aanvoer en goede kwaliteit van het stortgas te kunnen garanderen, gebruikt Afvalzorg het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S van YP Your Partner BV.

Door afbraakprocessen in de stortlocatie komt stortgas vrij dat schadelijk is voor het milieu. Daarom onttrekt Afvalzorg het stortgas en past het nuttig toe door haar eigen hoofdkantoor en de kassen van de naastgelegen bromeliakwekerij te koelen en te verwarmen. Door gebruik te maken van deze groene energiebron wordt het gebruik van aardgas beperkt, vermindert de uitstoot van CO2  van het glastuinbedrijf en verlaagt Afvalzorg de emissie van haar stortlocatie.

Managen in een handomdraai

Om inzicht en invloed te hebben op de processen, beheert en bedient Afvalzorg meerdere milieutechnische installaties met het C.A.R.S beheersysteem. C.A.R.S verzamelt gegevens uit onder andere debietstanden, druk- en temperatuurmeters. Daarnaast krijgt Afvalzorg storingsmeldingen en kunnen beheerders de installaties direct op afstand bedienen.

Garanderen van kwaliteit

Het resultaat is een constante aanvoer van kwalitatief goede stortgas. Dit wordt omgezet in warm water dat zorgt voor een prettige werkomgeving voor het hoofdkantoor van Afvalzorg én de bromelia’s van Corn. Bak kunnen perfect groeien. Een win-winsituatie die goed past binnen het beleid van Afvalzorg, het glastuinbedrijf en YP Your Partner om duurzaam te ondernemen.