Cocktail van chemicaliën

Als gevolg van een brand bij Chemie-Pack zijn noodzakelijke bluswerkzaamheden verricht. Hierbij zijn grote hoeveelheden chemicaliën en met chemicaliën verontreinigd bluswater in de bodem terechtgekomen. Om de bodem weer schoon te krijgen, is in samenwerking met Heijmans Wegen Bodemspecialismen B.V. een grondwaterzuiveringsinstallatie met C.A.R.S aangelegd.

De bodem is verontreinigd met een cocktail van chemicaliën. Kenmerkend voor deze cocktail is dat er stoffen in voorkomen met verschillende (bodem)chemische, fysische en toxicologische eigenschappen. Om het reinigingsproces efficiënt te laten verlopen, monitort C.A.R.S de kritieke debiet- en druksensoren.

Inzicht

Het intelligente informatie- en beheersysteem logt debieten, overdrukken, onderdrukken, flowmeters, schakelmomenten, storingen en bedrijfsuren. Hiermee geeft C.A.R.S inzicht in het volledige gebruik van pompen, luchtpunten en andere systeemcomponenten.

Elke seconde telt

Op basis van inzichten die C.A.R.S biedt, kunnen de gebruikers van Heijmans Wegen Bodemspecialismen B.V. de installatie direct en zelfs op afstand aanpassen. Dit met als resultaat een slimmere, snellere en efficiëntere grondwaterzuiveringsproces.