Mooie mest en minder zwaar verkeer

Op de Veluwe is in 2005 een project gestart om de jaarlijks ongeveer 45.000 kuub kalvergier, geproduceerd door Veluwse kalvermesterijen, via een persleiding af te voeren. Hiervoor is 23 kilometer persleiding aangelegd met ongeveer 30 aansluitingen voor de kalvermesters. Dit scheelt zo’n 1500 tankwagens op de openbare weg.

Het systeem pompt rechtstreeks de  gier vanuit de boerderijen naar een verzamelde pot in Store. Hierdoor vermindert de stankoverlast en de uitstoot van ammoniak aanmerkelijk. Tevens kan in geval van uitbraken van ziektes, zoals mond-en-klauwzeer en vogelpest, het vervoer van de mest via de persleiding gewoon doorgaan.

Centraal beheer dankzij  C.A.R.S

De centrale server geeft aan wanneer een gierkelder bijna vol zit. De beheerder stuurt een bericht aan de boer om toestemming te vragen voor het leegpompen van de kelder. Met één druk op de knop wordt de kelder leeggepompt door een op de boerderij geïnstalleerde pomp. C.A.R.S registreert het aantal afgevoerde kuub, bepaalt de dikte van de gier en neemt monsters. Vervolgens wordt de kalvergier verwerkt: er komt een scheiding in een vaste substantie en een nat gedeelte. Het natte gedeelte wordt afgevoerd via het riool naar de waterzuivering. Van het vaste gedeelte wordt een goede meststof gemaakt voor de landbouw en voor verkoop in tuincentra.

Een mooi project dat naast extra verkeersveiligheid en minder ammoniakuitstoot ook nog een mooi eindproduct oplevert.