Preventieve maatregelen noodzakelijk voor ondergrondse infrastructuur

Noord-Nederland, waaronder gemeente Delfzijl, kampt met bodemdalingen en aardbevingen. Dit kan nadelige gevolgen hebben op de ondergrondse infrastructuur voor het transport van afvalwater. Gemeente Delfzijl, InnBlue, Aracadis en YP Your Partner slaan de handen ineen om samen met een oplossing te komen.

Uit onderzoek van Aracadis is gebleken dat tijdens een aardbeving of bodemdaling nadelige effecten kunnen optreden waar de verschillende rioleringsobjecten met elkaar verbonden zijn. Vooral bij persleidingen en rioolgemalen is het risico groot. Te denken valt aan scheuren in de persleiding, met als mogelijk gevolg een lekkage vanuit de persleiding.

Preventieve maatregelen

Om natte voeten te voorkomen, is inzicht in het functioneren van de persleiding nodig. C.A.R.S registreert de hoeveelheid vloeistof die gemiddeld passeert en monitort de gemaalcapaciteiten. Hierdoor ziet gemeente Delfzijl direct als persleidingen of gemalen anders functioneren dan voorheen en kan de gemeente in een fractie van seconde proactief ingrijpen.