Samen werken aan schoon water Tiengemeten

Tiengemeten is een eiland, gelegen in de provincie Zuid-Holland en maakt deel uit van de gemeente Korendijk. Het eiland heeft geen directe verbinding met het vaste land. Hierdoor moest er een geheel eigen afvalwaterzuiveringsstelsel worden aangelegd.

In 1990 werd besloten om van het eiland een nieuw en uniek natuurgebied te maken. De gemeente Korendijk is verantwoordelijk voor het afvalwaterbeheer op het eiland. Zij zien grote voordelen in het centraal beheren van installaties via internet.

Betrouwbare besturing

“YP Your Partner heeft onze kennis van het zuiveringsproces perfect vertaald naar een betrouwbare besturing. Door hun grote betrokkenheid en ervaring zijn er tevens een aantal tips meegenomen die direct tot besparingen leiden”, aldus directeur Jan Boele de Jong, Afmitech. In totaal negen rioolgemalen brengen het afvalwater van ruim 150 recreatiewoningen naar een kleine afvalwaterzuivering.

Maximale toegang met C.A.R.S

Met C.A.R.S hebben alle betrokkenen toegang tot de door hen geleverde en te onderhouden zuiveringsinstallaties op het eiland. Met het informatie- en besturingssysteem kunnen bedrijven de installaties op afstand beheren en bedienen. Eén van deze bedrijven is Afmitech. Afmitech Joure is gespecialiseerd in decentrale afvalwaterzuiveringen tot 3000 IE. De zuivering werd voorzien van C.A.R.S met een compacte PLC besturing.