Warmtekrachtkoppeling: groene energiewinning te Braambergen

Het betreft hier een oude stortplaats die gebruikt wordt voor het winnen van stortgas. Stortgas ontstaat door biochemische processen in de bodem. Het bestaat o.a. uit een mengsel van methaan en kooldioxide. Methaan is een sterk broeikasgas, waarvan de emissie zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen.

Duurzaam opereren

Het stortgas wordt door de installaties verplaatst naar een zogenaamde warmte kracht koppeling (WKK). Hierin wordt het gas verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. De hele installatie wordt nauwkeurig beheerd en gemonitord met een C.A.R.S hoofdpost. Hierdoor is de emissie van methaan in de atmosfeer enorm teruggedrongen en wordt bovendien groene energie gewonnen.