Waterslag en YP Your Partner stomen samen de bodem schoon

In 2005 is de provincie Overijssel begonnen met de bodemsanering van het terrein van de voormalige asfaltfabriek Olasfa, in de uiterwaard van de IJssel bij Olst. In de bodem zitten giftige, teerachtige stoffen, die zijn achtergebleven na het beëindigen van de fabricage van dakasfalt en teerproducten door het bedrijf.

Optimaal saneren

Het saneren gebeurt door het onttrekken van door stoom losgeweekte verontreiniging binnen een door damwanden omgeven terrein. In een aantal weken is de bodem langzaam opgewarmd tot ongeveer 90°C. Dit is nodig om de verontreiniging los te weken. Daarna wordt de verontreiniging aan de bodem onttrokken en verpompt naar de zuiveringsinstallatie. In de bodem zijn ongeveer 200 meetpunten aangebracht om het proces te kunnen volgen. Het systeem wordt beheerd en gemonitord met C.A.R.S.