YP Your Partner en Paques zorgen voor warmte uit afval

Op een oude stortplaats in de Merwede Haven zijn twee installaties gebouwd om stortgas te winnen. Onderdeel van deze installatie is een door Paques geleverde ontzwavelingsinstallatie. Via een blower wordt het gas verpompt naar een warmte kracht koppeling (WKK).

Garantie van constante druk

Met deze twee installaties wordt ongeveer 1000 kWh geleverd. Een C.A.R.S hoofdpost zorgt voor het beheer en de monitoring van de installaties. Zo kan bijvoorbeeld een constante druk van gas naar de WKK worden gegarandeerd. Ook kan er snel worden gereageerd op alarmen: door de visuele weergave van de hele installatie kan er snel ingezoomd worden op onderdelen van het systeem en kunnen alarmen effectief worden afgehandeld.