Uitstekend gewas zonder waterverontreiniging

13-02-2018

Afgelopen jaar heeft Verhoeve Milieu en Water een uitgebreid testtraject doorstaan van de Beoordelingscommissie Zuivering Glastuinbouw met hun AOP-05. Vanaf deze maand wordt de unit gecertificeerd ingezet. Deze installatie verwijdert minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het te lozen water. Middels een uitgebreide C.A.R.S interface wordt dit proces continu bewaakt en indien nodig bijgestuurd. Zo zorgt de glastuinbouw op een duurzame manier voor gezond gewas van goede kwaliteit, zonder het milieu aan te tasten.

Chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast om het gewas te beschermen tegen plagen, ziekten en overwoekering door onkruid. Om te voorkomen dat deze bestrijdingsmiddelen in bodem en water terechtkomen, wordt met de AOP-05 BZG technieken als UV-C straling, ozon oxidatie en peroxide oxidatie gecombineerd ingezet. Dit kan zowel end-of-pipe als in recycle stromen worden toegepast.

Procesbewaking met C.A.R.S

Volgens Maurice Coremans, sr. consultant soil & water remediation bij Verhoeve Milieu en Water, zijn de procesvisualisatie en -besturing van C.A.R.S belangrijke functionaliteiten voor de operator van de AOP-05 installatie. ,,Middels de uitgebreide C.A.R.S interface van YP Your Partner kan de operator het gehele proces zowel op locatie als via telemetrie volgen en waar nodig bijsturen. Het systeem geeft direct een alarmering wanneer het proces in storing staat. Deze procesbewaking voorkomt langdurige problemen en zorgt daarmee voor uitstekend functionerende installaties.”

Voor meerdere industrieën toepasbaar

Naast de toepassing in glastuinbouw kan deze mobiele installatie met C.A.R.S gebruikt worden in nagenoeg alle industrieën die te maken hebben met emissie van recalcitrante stoffen, zoals: farmacie, petrochemie, papierindustrie, textielindustrie en verfindustrie. Dit met als resultaat: samen continu bijdragen aan een schoner milieu!