Veilig afvalwatervervoer onder het Noordzeekanaal

Afgelopen maanden heeft a.hak west uit Almere in opdracht van Afvalzorg een persleiding langs het Noordzeekanaal gelegd voor het afvoeren van afvalwater uit de voormalige stortlocatie Velsen-Zuid. Ter bescherming van het milieu is het uitermate belangrijk dat dit secuur gebeurt en dat beheerders de voortgang van de persleiding blijven monitoren. Om het proces continu te beheren, te monitoren en te besturen, gebruikt Afvalzorg het informatie- en besturingssysteem C.A.R.S van YP Your Partner.

Gestuurde boring rotonde N246/Nauernaseweg bron: Alexander Schmidt, Senior project coordinator a.hak

De persleiding is geplaatst om grote hoeveelheden afvalwater te transporteren vanaf het gemaal bij SnowPlanet Velsen-Zuid naar de waterzuivering van Afvalzorg. ,,Het tracé is ca 5,5 km lang en loopt langs het Noordzeekanaal waarvan een deel van de persleiding onder het Noordzeekanaal is doorgeboord. Een gemaal verpompt het afvalwater door de persleiding naar de zuiveringsinstallatie op locatie Nauerna te Assendelft”, legt Bas de Weert, Elektrotechnicus bij Afvalzorg, uit.

Nauwkeurige persleidingmonitoring

Werkzaamheden waar Afvalzorg niet in gespecialiseerd is, worden uitbesteed aan gespecialiseerde derden. ,,Afvalzorg heeft veel expertises op het gebied van afvalverwerking en herinrichting en nazorg van verontreinigde locaties, maar minder op het gebied van softwareontwikkeling. De besturing is dan ook uitbesteed aan de deskundigen van YP Your Partner. Met hun C.A.R.S systeem hebben wij direct inzicht in het functioneren van het gemaal en de persleiding, registreren wij belangrijke parameters en kunnen we eenvoudig inspecties uitvoeren. Met C.A.R.S kan Afvalzorg snel reageren op storingen van het pompgemaal en maatregelen nemen om in de toekomst afwijkingen te voorkomen. Afvalzorg en YP Your Partner zorgen zo samen voor veilig afvalwatervervoer van voormalig stortlocatie Velsen-zuid naar de locatie Nauerna”, vertelt heer De Weert.

Schematisch overzicht in tablet - Afvalzorg - YP Your Partner

Cookies op de website van YP Your Partner

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons privacy statement.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen