Vier stappen verwijderd van eigen data-analyse

Vier stappen verwijderd van eigen data-analyse

De Nederlandse industrie staat aan de vooravond om nieuwe productieprocessen en verdienmodellen te introduceren, waaronder servitization. Volgens Theun Prins, directeur YP Your Partner, heeft data-analyse hierin een doorslaggevende rol. ,,De inzet van data is geen nieuwe trend, maar krijgt nu vorm door ermee te experimenteren. Door vergaande data-analyse ligt de toekomst in servitization. Onze klanten verkopen straks betere producten en ontzorgen hun eigen klant door uitstekende dienstverlening”, vertelt Prins.

Afgelopen jaren heeft YP Your Partner grote hoeveelheden diverse data verzameld en ziet dit de komende jaren alsmaar groeien. ,,70 procent van de data is in afgelopen drie jaar ontstaan en in 2021 is de verwachting dat de hoeveelheid data met meer dan 500 procent zal toenemen. Onze partners plaatsen steeds meer sensoren voor dataverzameling uit machines, apparaten, installaties, rioolgemalen, openbare verlichting, bruggen en sluizen”, zegt Prins. Maar wat kunnen bedrijven met al deze verzamelde data? ,,Datagestuurd werken!”

Datagestuurd werken

Het principe waarbij data worden gebruikt om kerntaken van een organisatie efficiënter te kunnen uitvoeren, heet ‘datagestuurd werken’. Door te weten hoe een installatie of machine in het verleden functioneerde, op welke locatie en met welke externe factoren, kan in de toekomst betere beslissingen worden genomen. Bedrijven kunnen volgens Prins kostenefficiënter opereren en eenvoudiger inkomsten genereren. ,,Door datagestuurd te werken kunnen bedrijven onderhoud en service proactief en just-in-time plannen. Dit levert directe reiskostenbesparingen op. Daarnaast staat de juiste installatie op de juiste locatie, omdat aanbieders weten welke installatie het beste functioneert in bepaalde omstandigheden. Bedrijven kunnen zo hun eigen klant betere product- en dienstverlening aanbieden en hier direct aan verdienen!”

Datagestuurd werken
De toekomst ligt in servitization

De toekomst ligt in servitization

Voor Prins is het niet de vraag ‘hoe’, maar ‘wanneer’ bedrijven gaan verdienen aan data-analyse. ,,Onze klanten verkopen straks niet alleen een installatie of machine, maar zij gaan verdienen aan dienstverlening. Klanten willen 24/7 ontzorgd worden en het verzamelen, combineren en analyseren van verschillende datastromen uit ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System) en SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) gaat daarvoor zorgen.”

Data-analyse naar eigen hand zetten

Viktor Knoben, data-analist bij YP Your Partner, inventariseert de verzamelde data uit klimaatregelingen voor scholen. Door te spelen met data kan YP Your Partner analyses sneller en efficiënter laten verlopen. ,,Dankzij data-analyse kan het softwareplatform C.A.R.S bijvoorbeeld uit duizenden lokalen dé vervuilde ruimte identificeren. We herkennen de scores van onder andere: temperatuur, CO2, alarmmeldingen en filtervervuiling van een ruimte door individuele Key Performance Indicators (KPI’s) te combineren met globale KPI’s, en dit vervolgens met elkaar te vergelijken. De datasets worden door C.A.R.S ingeladen en afhankelijk van welke gebruiker is ingelogd, toont C.A.R.S de juiste KPI’s in een dashboard”, legt Knoben uit.

Resultaat in vier stappen

Resultaat in vier stappen

,,Het verzamelen, combineren, bewerken en het omzetten van grote hoeveelheden data, tot het inrichten van KPI’s en dashboards, kan worden onderverdeeld in een viertal stappen”, vertelt Knoben.

1. Opstellen van strategische doelen en het bepalen en plaatsen van sensoren

,,Het traject begint met het opstellen van strategische doelen en het bepalen van Key Success Factors (KSF), KPI’s, benodigde informatie, bronnen en sensoren.”

2. Verzameling van data in een beveiligde database
,,Om data te kunnen verzamelen, dienen objecten, installaties en machines verbonden te zijn met het internet: Internet of Things (IoT). Deze data worden veilig opgeslagen in de cloud of op een server.”

3. Aanbrengen van structuur in de database

,,In analysesoftware worden de verzamelde data met allerlei andere informatiestromen, zoals het weer, gebruikers en taken gecombineerd en bewerkt. Dit met als resultaat een gestructureerde dataset in getallen, datums en overzichtelijke bewoordingen.”

4. Gestructureerde dataset omzetten in KPI’s en dashboard
,,Het intelligente softwareplatform C.A.R.S zet de dataset om in gewenste informatieweergave, waaronder grafieken en tabellen. Hierdoor ontstaat een eigen dashboard met overzichtelijke KPI’s.”

Wanneer gaat u verdienen aan data-analyse?

Het softwareplatform C.A.R.S is toonaangevend op het gebied van monitoring, beheer en bediening van installaties, gebouwen en objecten op afstand. In combinatie met bedrijfs- en proceskennis, voorspelt het softwareplatform C.A.R.S welk lokaal vervuild is, wanneer een machineonderdeel vervangen dient te worden of wanneer een pomp van een installatie uitvalt.

Met het intelligente informatie- en besturingssysteem bent u nog maar enkele stappen verwijderd van eigen data-analyse! Wanneer begint u met de eerste stap? Bekijk de IoT C.A.R.S video en neem voor meer informatie contact op met Theun Prins via het telefoonnummer: 0512 589 842.