Warmtekrachtkoppeling: groene energiewinning te Braambergen

Het betreft hier een oude stortplaats die gebruikt wordt voor het winnen van stortgas. Stortgas ontstaat door biochemische processen in de bodem. Het bestaat o.a. uit een mengsel van methaan en kooldioxide. Methaan is een sterk broeikasgas, waarvan de emissie zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen.

Warmtekrachtkoppeling: groene energiewinning te Braambergen

Duurzaam opereren

Het stortgas wordt door de installaties verplaatst naar een zogenaamde warmte kracht koppeling (WKK). Hierin wordt het gas verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. De hele installatie wordt nauwkeurig beheerd en gemonitord met een C.A.R.S hoofdpost. Hierdoor is de emissie van methaan in de atmosfeer enorm teruggedrongen en wordt bovendien groene energie gewonnen.

Inzicht in uw data, uw uptime en performance verhogen, dát is het doel waar YP Your Partner met u naar streeft. Door middel van Microsoft Power BI geven wij inzicht in uw Big data. Power BI is een service voor bedrijfsanalyse, die inzicht biedt in het nemen van snelle en geïnformeerde beslissingen. Power BI embedded is geïntegreerd in onze nieuwe web-based C.A.R.S. Dit inzicht zorgt voor slimme machines, apparaten en installaties die uw concurrentiepositie versterken.

Dankzij C.A.R.S weet u hoe uw installaties functioneren. U weet welke calamiteiten zich hebben voorgedaan, welke onderdelen gebruikt zijn en wanneer de inspecties hebben plaatsgevonden of zouden moeten plaatsvinden. Dit voorkomt storingen, onnodige onderhoudskosten, verspilling van tijd en energie en dus geld.

De in eigen huis ontwikkelde applicatie C.A.R.S (Complete Automation & Reliability Suite) monitort, controleert en stuurt bij. C.A.R.S koppelt en analyseert alle data en voorspelt de onderhoudsbehoefte. Dat betekent voor u: Een hogere up-time, betere prestaties en lagere kosten. Dit maakt ons Your Partner voor nu en in de toekomst!