Waterslag en YP Your Partner stomen samen de bodem schoon

In 2005 is de provincie Overijssel begonnen met de bodemsanering van het terrein van de voormalige asfaltfabriek Olasfa, in de uiterwaard van de IJssel bij Olst. In de bodem zitten giftige, teerachtige stoffen, die zijn achtergebleven na het beëindigen van de fabricage van dakasfalt en teerproducten door het bedrijf.

Waterslag en YP Your Partner stomen samen de bodem schoon

Optimaal saneren

Het saneren gebeurt door het onttrekken van door stoom losgeweekte verontreiniging binnen een door damwanden omgeven terrein. In een aantal weken is de bodem langzaam opgewarmd tot ongeveer 90°C. Dit is nodig om de verontreiniging los te weken. Daarna wordt de verontreiniging aan de bodem onttrokken en verpompt naar de zuiveringsinstallatie. In de bodem zijn ongeveer 200 meetpunten aangebracht om het proces te kunnen volgen en meten. Het systeem wordt beheerd en gemonitord met C.A.R.S.

Dankzij C.A.R.S weet u hoe uw installaties functioneren. U weet welke calamiteiten zich hebben voorgedaan, welke onderdelen gebruikt zijn en wanneer de inspecties hebben plaatsgevonden of zouden moeten plaatsvinden. Dit voorkomt storingen, onnodige onderhoudskosten, verspilling van tijd en energie en dus geld.

Met het C.A.R.S-platform bent u in staat een ontelbare variëteit aan installaties te monitoren, waar dan ook ter wereld. De installaties kunt u niet alleen monitoren, maar ook geheel web-based beheren en bedienen U kunt, waar u ook bent, met één druk op de knop zorgen voor een efficiënte afhandeling van een storing of inzage krijgen in de slijtage van onderdelen. Dat is wat wij noemen: The World at your fingertips.