YP Your Partner en Paques zorgen voor warmte uit afval

Op een oude stortplaats in de Merwede Haven zijn twee installaties gebouwd om stortgas te winnen. Onderdeel van deze installatie is een door Paques geleverde ontzwavelingsinstallatie. Via een blower wordt het gas verpompt naar een warmte kracht koppeling (WKK).

YP Your Partner en Paques zorgen voor warmte uit afval

Garantie van constante druk

Met deze twee installaties wordt ongeveer 1000 kWh geleverd. Een C.A.R.S hoofdpost zorgt voor het beheer en de monitoring van de installaties. Zo kan bijvoorbeeld een constante druk van gas naar de WKK worden gegarandeerd. Ook kan er snel worden gereageerd op alarmen: door de visuele weergave van de hele installatie kan er snel ingezoomd worden op onderdelen van het systeem en kunnen alarmen effectief worden afgehandeld.

YP Your Partner neemt u zorg uit handen door data centraal te verzamelen en te analyseren. C.A.R.S zet op basis van deze proceskennis Big Data om in waardevolle informatie. Het combineren van data en proceskennis leidt tot nieuwe inzichten. Door de opslag en het verzamelen van data ontstaat er een logboek van alle gebeurtenissen. Op basis van deze historie kunt u in de toekomst gemakkelijker beslissingen nemen en processen slimmer automatiseren.

Dankzij C.A.R.S weet u hoe uw installaties functioneren. U weet welke calamiteiten zich hebben voorgedaan, welke onderdelen gebruikt zijn en wanneer de inspecties hebben plaatsgevonden of zouden moeten plaatsvinden. Dit voorkomt storingen, onnodige onderhoudskosten, verspilling van tijd en energie en dus geld.

De in eigen huis ontwikkelde applicatie C.A.R.S (Complete Automation & Reliability Suite) monitort, controleert en stuurt bij. C.A.R.S koppelt en analyseert alle data en voorspelt de onderhoudsbehoefte. Dat betekent voor u: Een hogere up-time, betere prestaties en lagere kosten. Dit maakt ons Your Partner voor nu en in de toekomst!