DDFK-gemeenten houden riool- en grondwaterbeheer in de hand

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland (DDFK) gebruiken al geruime tijd één gezamenlijke hoofdpost en deze is verhuisd naar de cloud van YP Your Partner. Daarmee ligt het beheer van de hoofdpost met 252 onderstations volledig bij YP Your Partner. De gemeenten zijn hierdoor verzekerd van veilige dataopslag en kunnen direct ingrijpen op de installaties via smartphone, tablet, laptop en pc.

DDFK-gemeenten houden riool- en grondwaterbeheer in de hand
DDFK-gemeenten houden grip op het regen-, oppervlakte- en afvalwater middels C.A.R.S. In geval van alarmmeldingen kunnen beheerders direct op de smartphone inzoomen op het probleem, zodat er efficiënt en adequaat gereageerd kan worden. Hierdoor houden de gemeenten – letterlijk én figuurlijk – het riool- en grondwaterbeheer in de hand.

Eenduidige procesvisualisaties

Met de app- en webgebaseerde interface kunnen meerdere belanghebbenden vanaf verschillende werkplekken tegelijkertijd werken. Het systeem is op elk gewenst moment en vanaf elke plek te benaderen via C.A.R.S. De beheerders maken hierbij gebruik van dezelfde procesvisualisaties, zodat ze gemakkelijk informatie met elkaar en derden kunnen delen. Ook het wijzigen van instellingen is eenvoudig en intuïtief.

Borging van kennis

Voor de DDFK-gemeenten is het uitermate belangrijk kennis te verzamelen, delen en zo te borgen met één systeem. C.A.R.S registreert alle persoonlijke handelingen, oorzaken van alarmeringen en externe factoren zoals de hoeveelheid regenval. Daarnaast zijn aan iedere locatie of onderdeel documenten te koppelen, zodat op locatie de servicemonteur of rioleur technische tekeningen, foto’s en werkinstructies kan oproepen. C.A.R.S vormt hiermee het logboek en documentenbeheer voor de DDFK-gemeenten.