Provinsje Fryslan - YP Your Partner

Steun door EU en SNN voor Innovatie en R&D bij YP

YP Your Partner ontwikkelt en vermarkt procesbesturingen voor onder meer alle mogelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast ook voor de industrie. Aanvragers eigen informatie- en besturingssysteem CARS (Complete Automation & Reliability Suite) vormt het kloppende hart van uiteenlopende technische installaties.

Dankzij SNN en de Europese Unie is het voor YP Your Partner mogelijk om meer in te zetten op innovatie en nieuwe R&D projecten te starten. 

C.A.R.S; Web-based dashboard tool

In het kader van dit project is een web-based dashboard tool ontwikkeld; een (prototype) web-based dashboard gegenereerde tool, waarmee on-line dashboards (visuele representaties van bijvoorbeeld fysieke productiesystemen/-lijnen en waterzuiveringsinstallaties) kunnen worden opgebouwd.

Met deze nieuwe tool kunnen installaties in 3D  worden gevisualiseerd en kunnen nieuwe (real-time)  onderdelen aan een (virtuele) productielijn of waterzuiveringsinstallatie worden toegevoegd.

Voorts is de nieuwe tool voorzien van een informatiebeveiligings-/autorisatie oplossing, waarmee rechten van uiteenlopende typen gebruikers geregeld kunnen worden (wie mag wat inzien en wie mag wat in het digitale dashboard veranderen).

 

Meer informatie over de SNN en EU subsidie is te vinden op: https://www.snn.nl/

 

Onze meest recente verhalen: